Contact  |  Disclaimer  |  Sitemap
|       

Sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid en werkdruk

Hoe is het op dit moment met de gezondheid, fitheid, werkbelasting en het werkplezier in onze sector? Veel werknemers uit de sector hebben in 2017 meegedaan aan een groot sectoronderzoek om dit in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat er nog genoeg werk aan de winkel is.


De gegevens van het onderzoek geven niet alleen inzicht hoe het staat met de vitaliteit in de sector, maar ook welke factoren in het werk er toe doen om dat te bevorderen. In het dashboard hieronder is voor de drie grote functiegroepen te zien aan welke “knoppen je kunt draaien” om de vitaliteit te bevorderen. Daarbij blijkt dat ook binnen een functiegroep de prioriteiten kunnen verschillen. Bij jongere medewerkers liggen de prioriteiten doorgaans anders dan bij oudere medewerkers. 
Resultaten in het kort

  1. Gemiddeld scoort de sector op veel punten minder dan de Nederlandse industrie als geheel. Er valt dus veel te winnen. Aandachtspunten zijn met name overgewicht, het houdings- en bewegingsapparaat, energie en werkplezier.
  2. Op het vlak van gezondheid, leefstijl en vitaliteit moeten we met name aandacht besteden aan productiemedewerkers in ploegendienst. Zij scoren hierbij een stuk minder dan kantoormedewerkers en productiemedewerkers in dagdienst. Niet nieuw, maar wel een heel belangrijk aandachtspunt waar we als sector  rekening mee moeten houden.
  3. Positief is dat productiemedewerkers ten opzichte van de industrie weinig piekeren. Zowel in dagdienst als in onregelmatige dienst. Voor kantoormedewerkers is dit wel een belangrijk verbeterpunt: op kantoor wordt in onze sector gemiddeld juist meer gepiekerd dan in de industrie.
  4. Belangrijkste prioriteit is het verbeteren van de relatie tussen leidinggevenden en werknemers. Hierbij is vooral (ervaren) inspraak, omgangsvormen en stijl van leidinggeven van belang. Bedrijven kunnen hier met steun van het FCB aan werken, bijvoorbeeld met de workshop over leidinggeven als coach.
  5. Werknemers in de sector zijn vooral geïnteresseerd in meer informatie over hoe ze gezond en fit kunnen blijven, gezond werken in ploegendienst en relevante opleidingen. 

 Meer weten over de resultaten van dit onderzoek? Lees hier het hele onderzoeksrapport of bekijk eerst de conclusie en aanbevelingen.