Contact  |  Disclaimer  |  Sitemap
|       

Missie en doelstellingen FCB

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (FCB) initieert, stimuleert en bevordert (vernieuwende) activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en HRM-beleid.

Daarnaast voert het fonds activiteiten uit die voortvloeien uit afspraken die sociale partners in de sector zijn overeengekomen in de CAO.

Jaarverslag 2016