Contact  |  Disclaimer  |  Sitemap
|       

Vitaal de toekomst in!

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven. Ook in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen.

 

Voordeel voor werkgevers en werknemers

Er zijn genoeg redenen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Voor u als werkgever kan het bijdragen aan een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en een sterk imago van uw bedrijf. Werknemers kunnen door in hun eigen duurzame inzetbaarheid te investeren hun arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en hun werkplezier vergroten.

 

Wij ondersteunen u graag

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe zorgt u ervoor dat u of uw medewerkers goed, gemotiveerd en gezond kunnen blijven werken? Oók bij het ouder worden? Dat betekent: investeren in scholing en ontwikkeling enerzijds, en in gezondheid en vitaliteit anderzijds. De sociale partners in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen ondersteunen werkgevers en werknemers hier graag bij.
Uniek aanbod met behulp van ESF subsidie

De activiteiten die FCB aan kan bieden in het kader van het project Vitaal de toekomst in! worden mede mogelijk gemaakt door ESF. Hierdoor kunt als werkgever of werknemer kosteloos gebruik maken van verschillende activiteiten. Naast een breed sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid, een grote bewustwordingscampagne en bedrijfsadvies op maat, biedt FCB gratis ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan, diverse workshops, EVP- en loopbaantrajecten voor werknemers en mini pilots plezierig druk!

 

Gelijke kansen

In het project staan gelijke kansen voorop. FCB wil in haar activiteiten dan ook in het bijzonder aandacht vragen voor specifieke doelgroepen die in onze sector werkzaam zijn, zoals ouderen, jongeren, vrouwen, etnische minderheden, mensen met een beperking en laaggeletterden.  

 

Meer weten? Kijk in de linkerkolom naar het concrete aanbod en meld u aan.

 

U kunt als werkgever of werknemer vallend onder de CAO-FCB kosteloos gebruik maken van deze activiteiten.

Hoe start ik...

Wilt u in uw bedrijf aan de slag met duurzame inzetbaarheid, maar weet u niet goed hoe het aan te pakken? Nodig dan een adviseur uit voor een maatwerkanalyse & adviesgesprek en kijk samen hoe u het beste kunt starten. Klik hier voor meer informatie.