Contact  |  Disclaimer  |  Sitemap
|       

Workshops

  

De wereld van werk verandert. Mensen moeten steeds langer doorwerken en zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Een leven lang leren is belangrijker dan ooit. Dit vraagt meer zelfredzaamheid van medewerkers ten aanzien van de eigen loopbaan. Voor veel werknemers is dit nog erg lastig. FCB wil werknemers hierin ondersteunen met de volgende faciliteiten waar kosteloos gebruik van kan worden gemaakt.

 

 

1. Regie over je loopbaan


In de workshop ‘Regie over je eigen loopbaan’ gaat er vooral over om medewerkers te laten kijken en te laten nadenken over hun eigen toekomst en het zelfvertrouwen te bevorderen welke rol zij hierin zelf kunnen nemen. Tijdens de workshop wordt het onderlinge gesprek op gang gebracht en helpen de medewerkers elkaar om over bepaalde drempels te stappen. In het 2e gedeelte van de workshop wordt er aandacht besteed aan het voeren van een ontwikkelgesprek met je leidinggevende. Hoe ga ik dit gesprek zo goed mogelijk voeren en hoe kan ik verder werken aan mijn toekomst en mijn loopbaan? Wat kunnen na deze workshop mijn vervolgstappen zijn?

 

Voor wie: werknemers

Vorm: in company

Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald

Beschikbaarheid: er zijn 15 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 3 workshops afgenomen worden

 

2. Duurzame inzetbaarheid & vrouwen


In deze workshop speciaal voor vrouwen geven we handvatten die je kunt gebruiken om aan je eigen duurzame inzetbaarheid te werken, omdat je graag met gelijke kansen, gelijke behandeling en prettig als vrouw wilt kunnen (blijven) werken. Voor je duurzame inzetbaarheid is het van belang te weten hoe je kunt werken aan je vakmanschap, je loopbaan, vitaliteit/ balans en motivatie. En hoe je dit met je werkgever samen op kunt pakken. Gedurende deze 4 uur durende workshops krijg je inspiratie en tips over:

- weten waar je goed in bent

- hoe krijg je meer vertrouwen in je kwaliteiten

- wat wil je ontwikkelen

- weten hoe en welke kansen te benutten

- het maximale uit jezelf halen

- zelf de regie nemen

- hoe kan je meer invloed uitoefenen op jezelf en je (werk)omgeving

- hoe word je beter zichtbaar

 

Voor wie: vrouwelijke werknemers

Vorm: open inschrijving

Datum & locatie: 18 en 25 januari 2018 op een centrale locatie in Nederland

Beschikbaarheid: er kunnen per workshop maximaal 10 deelnemers deelnemen


3. Mini pilot Plezierig druk!


Veel werknemers in de sector geven aan werkdruk te ervaren. Mensen kunnen door beter om te leren gaan met werkdruk hun ervaren werkdruk verminderen. Door werkdruk bespreekbaar te maken, gaan zij bovendien stressfactoren in de werksituatie herkennen. Zo vind men makkelijker een juiste balans tussen de eisen die het werk aan een medewerker stelt en de hulpbronnen die de medewerker in zijn werk ervaart. Om op de werkvloer plezierig druk te zijn, biedt FCB bedrijven in de sector een mini pilot aan. In deze pilot gaat een werkdrukadviseur samen met medewerkers op zoek naar praktische, slimme en innovatieve oplossingen voor geconstateerde knelpunten als het gaat om de ervaren werkdruk.

 

Voor wie: werknemers, OR/PVT

Vorm: in company

Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald

Beschikbaarheid: er zijn 15 pilots beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 3 afgenomen worden

 

4. Effectief leren


Deze workshop stimuleert deelnemers om na te denken over hun eigen leren en ontwikkelen.

 

Voor wie: werknemers

Vorm: in company

Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald

Beschikbaarheid: er zijn 5 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 2 workshops afgenomen worden

 

 

5. Succesvol omgaan met competenties


Deze workshop leert deelnemers hoe binnen organisaties beter gestuurd kan worden op competenties. Door dit succesvol toe te passen, kunnen werknemers van een organisatie zich beter ontwikkelen.

 

Voor wie: werknemers

Vorm: in company

Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald

Beschikbaarheid: er zijn 5 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 2 workshops afgenomen worden

 

 

6. In gesprek over loopbaanontwikkeling met medewerkers

 

In deze 4 uur durende workshop leer je als leidinggevende hoe je het gesprek met medewerkers aan kan gaan over loopbaanontwikkeling. Waarom is het belangrijk om loopbaanvragen boven tafel te krijgen en te bespreken? Wat vind je als leidinggevende zelf van loopbaanontwikkeling? Welke soorten loopbaanvragen zijn er en op welke manier kun je hieraan opvolging geven? Na deze workshop weet je hoe je een goed gesprek over loopbaanontwikkeling kan voeren en weet je waarom het voeren van dit gesprek cruciaal om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

 

Voor wie: leidinggevenden

Vorm: in company

Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald

Beschikbaarheid: er zijn 15 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 3 workshops afgenomen worden7. De leidinggevende als coach

De leidinggevende is actief met het aansturen van zijn team en daar hoort de begeleiding van (nieuwe) medewerkers bij. De juiste begeleiding zorg voor nieuwe vaardigheden en inzichten bij de medewerkers met betere resultaten op de werkvloer als logisch gevolg. Medewerkers laten groeien is de taak van de leidinggevende als coach, dat is wat we willen. Maar hoe laten we de leidinggevende ook groeien in het uitvoeren van deze taak? In twee dagdelen van ieder 3 uur gaat men aan de slag om de vaardigheden begeleiden en coachen verder eigen te maken en zo de coach op de werkvloer te worden.

 

Dagdeel 1: Begeleiden

Begeleiden is het bieden van hulp en ondersteuning bij het leer- en ontwikkelproces van de medewerker, waarbij zelfstandigheid van de medewerker zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Onderwerpen die tijdens dagdeel 1 aan de orde komen zijn: leerstijlen, feedback, kritiek en complimenten, begeleidingsgesprek en -stijlen, instrueren, coachingsvaardigheden, 360° feedback, complimenten, motivatie en intervisie.

 

Dagdeel 2: Coachen

Coachen is een manier van begeleiden waarbij de leidinggevende meer dan gemiddels persoonlijke aandacht besteedt aan zijn medewerker. Naast het overbrengen van vakkennis stimuleert de leidinggevende dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces. Onderwerpen die tijdens dagdeel 2 aan de orde komen zijn: tak en rol van een coach, doel en functie van coaching, gespreksvormen feedback, reflectie, coaching modellen, motivatie, evaluatie en beoordelen.

 

Voor wie: leidinggevenden

Vorm: in company en open inschrijving

Datum & locatie: 1 maart 2018 (open inschrijving) of in overleg met de aanvrager (in company)

Beschikbaarheid: er zijn 4 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 2 workshops afgenomen worden


Aanmelden voor een van de Workshops of de mini pilot Plezierig druk! kan eenvoudig door op een van de buttons hieronder te klikken.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd mailen naar info@fcb-verpakkingen.nl.