Voorwaarden voor deelname aan activiteiten van Vitaal verder!

 • U valt als werkgever of werknemer onder de CAO-FCB en draagt af aan het fonds.
 • Uitsluitend externe advieskosten komen in aanmerking voor vergoeding. De tijd van uzelf en van uw werknemers komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dit is een investering van u zelf.
 • Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Indien van toepassing staat de hoogte van de eigen bijdrage vermeld op de website en wordt deze tevens expliciet vermeld op de definitieve toekenning.
 • De activiteiten dienen te zijn afgerond voor 31 augustus 2021.
 • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van de volgorde van binnenkomst van de offerte wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
 • De dienstverlening wordt in opdracht van het FCB uitgevoerd door een door het FCB aangewezen externe partij.
 • De externe adviseur stelt na het intakegesprek een maatwerk offerte op.
 • De uitvoering kan van start gaan na akkoord van FCB op de offerte. U ontvangt van FCB hiervoor een definitieve toekenning per email.
 • Na afloop van de activiteit worden alle deelnemers geacht de presentielijst te tekenen als bewijs van deelname. 
 • De factuur van de externe uitvoerder wordt door het deelnemende bedrijf of de werknemer voor akkoord getekend en samen met het volledig ingevulde registratieformulier opgestuurd naar het projectbureau van FCB Kartonnage en Verpakkingen.
 • FCB gaat tot betaling van de factuur over na afronding van de uitvoering van de activiteiten en overlegging van alle benodigde formulieren en documenten.
 • Na afloop ontvangt u van FCB een email met een evaluatieformulier. U bent verplicht het evaluatieformulier tijdig in te vullen.

Heeft u nog vragen aan FCB? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@fcb-verpakkingen.nl. Wij nemen graag contact met u op om samen uw vragen door te nemen en de mogelijkheden te bekijken.