Aanvraag werknemer

Heb je financiële zorgen of financiele vragen over hoe je invulling kunt geven aan het werkzame leven tot aan je pensioen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid voor een gratis financieel advies gesprek met een onafhankelijk adviseur van OFA advies. Persoonlijke adviesgesprekken geven inzicht in jouw financiële situatie. Het adviestraject bestaat uit een persoonlijk gesprek bij jouw thuis om gegevens en wensen te inventariseren en de uitkomsten van de inventarisatie en de haalbaarheid van je wensen te bespreken. Op deze manier krijg je inzicht in je financiële mogelijkheden ook in relatie tot jouw loopbaan.

Voor 2022 heeft FCB 50 financiële planningstrajecten beschikbaar voor werknemers.

De trajecten worden uitgevoerd door OFA (Onafhankelijk Financieel Adviseurs). De kosten van deze adviestrajecten worden volledig door FCB betaald. FCB betaalt rechtstreeks de factuur van Onafhankelijk Financieel Adviseurs. Je hoeft het niet eerst zelf voor te schieten.

Aanmelden
Wil je in aanmerking komen voor een gratis onafhankelijk adviestraject, dan kun je je als werknemer aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen. De aanmeldingen worden op basis van binnenkomst beoordeeld.
Na aanmelding worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer doorgegeven aan het bureau Onafhankelijk Financieel Adviseurs. De financieel adviseur neemt telefonisch contact met je op om de eerste afspraak te maken.

Flyer

Wie voert het traject uit?
Het bureau Onafhankelijk Financieel Adviseurs gaat de gesprekken voor FCB uitvoeren. Onafhankelijk Financieel Adviseurs heeft meer dan 20 jaar ervaring in financiële advisering van werknemers en is gespecialiseerd in de doelgroep 50-plus-werknemers. Zij adviseren werknemers op financieel en pensioen gebied.

“Ons doel is om werknemers inzicht te geven in hun persoonlijke financiële situatie. Dat geeft veel rust. In persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis inventariseren we de persoonlijke financiële situatie en geven we persoonlijk advies.” 

Hoe ziet het traject eruit?
Het adviestraject bestaat uit drie stappen.

Stap 1
Tijdens een eerste persoonlijke afspraak (de financieel adviseur komt bij jou thuis) worden alle gegevens en persoonlijke wensen geïnventariseerd en wordt de financiële positie inzichtelijk gemaakt. Indien van toepassing worden pro-forma salarisspecificaties bij de werkgever opgevraagd in het kader van deeltijdwerk en zo nodig worden pensioencalculaties bij pensioenfonds opgevraagd.

Stap 2
De financieel adviseur werkt de uitkomsten van de inventarisatie en opgevraagde informatie, zoals pro-forma specificaties en pensioencalculaties, uit en geeft invulling aan de haalbaarheid van je wensen.

Stap 3
In een tweede thuisgesprek geeft de financieel adviseur toelichting op de uitwerkingen en uitkomsten van opgevraagde informatie. Ook kan eventueel invulling worden gegeven aan een alternatief scenario. Je ontvangt een persoonlijk financieel adviesrapport van de financieel adviseur.

In het kader van de huidige Corona-maatregelen is het uiteraard ook mogelijk om op afstand advies te geven. De financieel adviseur bespreekt samen met de werknemer op welke manier het adviestraject het best kan worden ingevuld.

Evaluatie
Na afloop van het traject ontvang je een evaluatieformulier van FCB om de tevredenheid van de dienstverlening te kunnen meten. Deze evaluatie zal worden teruggekoppeld aan cao-partijen.