Aanvraag werknemer

Heb je financiële zorgen of financiële vragen over hoe je invulling kunt geven aan het werkzame leven tot aan je pensioen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid voor een gratis financieel advies gesprek met een onafhankelijk adviseur van OFA advies. Persoonlijke adviesgesprekken geven inzicht in jouw financiële situatie. Dit kan gaan over de financiële situatie in het algemeen, inkomens- en schuld problematiek, en financiële gevolgen van minder werken en pensioen

Aanbod

Het adviestraject bestaat uit een persoonlijk gesprek bij jouw thuis om gegevens en wensen te inventariseren en een gesprek om de uitkomsten van de inventarisatie en de haalbaarheid van je wensen te bespreken. Op deze manier krijg je inzicht in je financiële mogelijkheden ook in relatie tot jouw loopbaan. Je ontvangt na afloop een persoonlijk financieel adviesrapport van de financieel adviseur.

Voor wie

Voor 2023 heeft FCB 100 financiële planningstrajecten beschikbaar voor werknemers die vallen onder de cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen. Het financieel adviesgesprek kan door werknemers in alle leeftijden aangevraagd worden. 

Kosten

De trajecten worden uitgevoerd door een financiële adviseur van OFA (Onafhankelijk Financieel Adviseurs). De kosten van deze adviestrajecten worden volledig door FCB betaald. FCB betaalt rechtstreeks de factuur van Onafhankelijk Financieel Adviseurs. Je hoeft het niet eerst zelf voor te schieten.

“Ons doel is om werknemers inzicht te geven in hun persoonlijke financiële situatie. Dat geeft veel rust. In persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis inventariseren we de persoonlijke financiële situatie en geven we persoonlijk advies.” 

Aanmelden
Wil je in aanmerking komen voor een gratis onafhankelijk adviestraject, dan kun je je als werknemer zelf aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen. Na aanmelding worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer doorgegeven aan het bureau Onafhankelijk Financieel Adviseurs. De financieel adviseur neemt telefonisch contact met je op om de eerste afspraak te maken.

Evaluatie
Na afloop van het traject ontvang je een evaluatieformulier van FCB om de tevredenheid van de dienstverlening te kunnen meten.

Flyer