• Voor het aanvragen van een tegemoetkoming maakt u gebruik van onderstaande aanvraagformulier.
  • Het aanvragen van een tegemoetkoming vindt bij voorkeur plaats voor maar uiterlijk twee weken na afloop van de scholing.
  • De betaling van de toegezegde tegemoetkoming volgt binnen vier weken na indiening van de factuur (Zie ook voorwaarden¬†regeling loopbaanadvies artikel 4)

NAW gegevens aanvrager

Draagt uw onderneming jaarlijks bijdragen af aan de Stichting Fonds Collectieve Belangen?*
Is voor uw onderneming surseance van betaling aangevraagd of is de organisatie failliet verklaard?*

NAW gegevens loopbaanadviestraject

(max € 1.500 per traject in de 5 jaar)
U kunt ook een gespecificeerde offerte van de scholingskosten meesturen

Gegevens scholingsinstituut of opleider

Gegevens deelnemer

Ondertekening