• Voor het aanvragen van een tegemoetkoming maakt u gebruik van onderstaande aanvraagformulier.
  • Het aanvragen van een tegemoetkoming vindt bij voorkeur plaats voor maar uiterlijk twee weken na afloop van de scholing.
  • De betaling van de toegezegde tegemoetkoming volgt binnen vier weken na indiening van de factuur (Zie ook voorwaarden¬†regeling loopbaanadvies artikel 4)

Gegevens aanvrager

Gegevens loopbaanadvies

U kunt ook een gespecificeerde offerte van de scholingskosten meesturen
Is voor onderhavige scholing reeds bij andere instanties subsidie aangevraagd en verkregen?*
Vergoedt uw werkgever een deel van de kosten van de onderhavige scholing?*
Op wiens initiatief vindt de onderhavige scholing plaats?*

Gegevens scholingsinstituut of opleider

Ondertekening