23 november 2018

De 21ste eeuw staat in het teken van digitalisering. De afgelopen decennia hebben veel nieuwe technologieën hun intrede gedaan. Smartphones, tablets, social media, de cloud, 3D-printers, we zijn ze deze eeuw volop gaan gebruiken. Dit alles heeft grote gevolgen voor ons werk. Banen zullen verdwijnen, werkzaamheden gaan veranderen en er zullen nieuwe banen bijkomen. Daarom hebben we nieuwe vaardigheden nodig; de 21ste eeuwse vaardigheden.
Onder de 21ste eeuwse vaardigheden verstaan we een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw (Den Oetelaar, 2012). In het onderwijs is dit al jaren een bekend begrip en vormt het een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. Maar ook voor mensen die al jaren werken, worden deze vaardigheden steeds belangrijker. Ook zij krijgen immers te maken met een steeds verdergaande digitalisering van werkzaamheden en zullen dit ook in het privé domein tegenkomen.

Wat zijn 21ste eeuwse vaardigheden?
Onder de 21ste eeuwse vaardigheden verstaan we 11 competenties die we nodig hebben in de 21ste eeuw. Ze werden geïntroduceerd door het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet (2014). Het betreft vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.

21ste eeuwse vaardigheden

Digitale zelfredzaamheid
Een andere term die vaak wordt gebruikt in dit kader, is 'digitale geletterdheid'. Dit is geen 21ste eeuwse vaardigheid; het begrip duidt op de combinatie van de vaardigheden computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. Digitale geletterdheid vormt een belangrijke basis voor 21ste eeuwse vaardigheid.
Ook in de sector kartonnage en flexibele verpakkingen wordt het belang van digitale geletterdheid en de 21ste eeuwse vaardigheden steeds meer erkend. Veel werkgevers vragen aandacht voor dit onderwerp bij hun medewerkers en bieden medewerkers mogelijkheden om zich hierin te ontwikkelen.
Ook FCB wil in 2019 aandacht vragen voor de digitale zelfredzaamheid van werknemers. Samen met experts is FCB bezig met het opzetten van een pilot. Wil je meer weten? Houd dan de website en nieuwsbrief van FCB in de gaten of mail naar chantal@fcb-verpakkingen.nl.