Nieuws

Tips tijdens periode met Corona-maatregelen
In deze turbulente periode willen wij ervoor zorgen dat de vakkennis in de bedrijven behouden blijft. Want als de crisis straks achter de rug is, zijn deze vakmensen weer hard nodig. We hebben daarom de volgende tips: Veel opleidingsinstituten zijn overgeschakeld naar blended leervormen waarmee het…
Doelgerichter medewerkers scholen met het GOC-opleidingshuis
GOC introduceert een nieuw opleidingsmodel dat het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om personeel te scholen. Door productieprocesgerichte opleidingen in korte trajecten op te delen, kunnen medewerkers hun kennis snel en stapsgewijs verdiepen of verbreden. De trajecten zijn geschikt voor iedereen:…
CORONACRISIS, FCB blijft bereikbaar
We hebben sinds half maart met een uitzonderlijke situatie te maken door de maatregelen die zijn uitgevaardigd voor de bestrijding van het coronavirus. Op de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar alle mensen en bedrijven die direct getroffen worden. Hoe de komende weken er precies uit gaan zien…
Maak gebruik van de FCB Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling en vraag eenvoudig subsidie aan
Als aangesloten bedrijf bij FCB kun je eenvoudig een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor vakgerichte trainingen, cursussen en opleidingen van je werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van medewerkers. Je ontvangt 50% subsidie…
Leer- en ontwikkelcultuur bevorderen met SLIM-subsidie
Vanaf 2020 heeft de Rijksoverheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben hiervoor in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking dan grotere…
Branche-erkende opleidingen Vouwplakken en Vlakstansen weer van start
Op 15 april 2020 gaat de branche-erkende opleiding Vouwplakken en de branche-erkende opleiding Vlakstansen van het GOC weer van start. De opleidingen zijn geschikt voor vouwplakkers en vlakstansers die al enige ervaring hebben aan een vouwplak- of vlakstansmachine. Vouwplakkers en vlakstansers vervullen…