Nieuws

Nieuw: Ondersteuning bij Stoppen met roken
Zijn er medewerkers binnen het bedrijf die graag zouden willen stoppen met roken en kunnen zij daarin een steuntje in de rug gebruiken? Of wordt jouw bedrijf een rookvrije organisatie en wil je jouw medewerkers helpen zich hierop voor te bereiden? Met het programma Vitaal verder! ondersteunt FCB bedrijven…
Tiptrack: doen jouw medewerkers al mee?
Vanaf 1 september 2020 is Tiptrack beschikbaar voor iedere werknemer die valt onder de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. Als werkgever kun je Tiptrack kosteloos aan je medewerkers aanbieden; een unieke kans om jouw medewerkers iets te bieden waar ze zelf mee verder kunnen. Doen…
Favoriete producten in Tiptrack
In de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf hebben cao-partijen de afspraak gemaakt om gedurende de looptijd van de cao iedere werknemer een budget voor duurzame inzetbaarheid te geven van € 150,- per jaar. Werknemers kunnen dit budget besteden via Tiptrack.De ervaring leert dat werknemers…
Workshop Leidinggeven als coach
De leidinggevende is binnen de organisatie actief met het aansturen van zijn/haar team en daar hoort de begeleiding van (nieuwe) medewerkers bij. De juiste begeleiding zorgt voor nieuwe vaardigheden en inzichten bij de medewerkers, met betere resultaten op de werkvloer als logisch gevolg. Vanuit de rol…
Doe mee aan het sectoronderzoek Duurzame Inzetbaarheid
In maart 2020 zijn we gestart met het grote sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Het betreft een vragenlijstonderzoek onder werknemers. Inmiddels hebben 304 werknemers uit de sector de vragenlijst ingevuld. Dat is helaas nog niet voldoende om een goed beeld te krijgen. De start van het sectoronderzoek…
NOW 2.0 en inspanningsverplichting scholing
Vanaf 6 juli kunnen bedrijven gebruik maken van de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 2.0). Aan het gebruikmaken van deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat de werkgever de medewerkers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. Werkgevers…