Nieuws

Subsidieplafond bereikt!
Steeds meer bedrijven weten de weg weten te vinden naar FCB voor het aanvragen van subsidie voor opleidingen, trainingen en/of cursussen via de Stimuleringsregeling. Een goed teken want dat betekent dat er in de sector steeds meer geschoold wordt. Maar door de vele subsidieaanvragen is het subsidieplafond…
Nieuw aanbod: de Competentiescan brengt talent verder
Het voldoen aan vaktechnische functie-eisen is vaak niet meer genoeg. Ook al wordt het werk vaktechnisch nog zo goed uitgevoerd, zonder kwaliteiten op het gebied van samenwerken, communiceren of klantgerichtheid komt de medewerker toch tekort. Dat doet niet alleen afbreuk aan het plezier en de resultaten…
Hoe kan ik in mijn bedrijf een Leven Lang Ontwikkelen stimuleren?
In opdracht van de Tweede Kamer heeft onderzoeksbureau Panteia eind 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen die bestaan bij een Leven Lang Ontwikkelen van burgers. In dit onderzoek is speciaal gekeken naar de belemmeringen die relatief laag opgeleide werknemers met een vaste baan en 10 tot…
Investeer in veiligheid: doe een Safety Check
De Safety Check, onze “Branche-APK” op veiligheidsgebied, is de afgelopen jaren een succesformule gebleken. Bedrijven ontvangen tijdens zo’n Safety Check bezoek van een veiligheidskundige, die meekijkt en meedenkt op Arbogebied en verbeterpunten laat zien. Voor FCB was dit aanleiding om deze investering…
Jaarverslag 2018
Als Stichting zijn wij verplicht om ieder jaar onze activiteiten en resultaten vast te leggen in een jaarverslag. Voor ons een mooi moment om ook voor onszelf terug te blikken en te kijken wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan en hebben bereikt. Dit jaarverslag delen we graag met u. Wij zijn…
Aanmelden voor het programma Vitaal verder!
Wil je ook een boost geven aan de duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf? De eerste bedrijven hebben zich al aangemeld voor het aanbod van FCB in het kader van het project Vitaal verder! Vooral de training Digitale zelfredzaamheid en het leiderschapsprogramma ‘Aan de praat’ heeft veel belangstelling. Wil…