Nieuws

Inspiratiemiddag voor ondernemingsraden
Op 9 oktober 2019 organiseert FCB een inspiratiemiddag voor alle ondernemingsraadsleden (OR-leden) en andere personeelsvertegenwoordigingen in de sector. De middag staat in het teken van het thema duurzame inzetbaarheid.  Het doel van de middag is om medezeggenschapsleden uit de sector met elkaar in…
Subsidie op Gezondheids- en Vitaliteitschecks
In het kader van het ESF project Vitaal verder! mag FCB bedrijven opnieuw subsidie aanbieden op het laten uitvoeren van gezondheids- en vitaliteitschecks. Het periodiek uitvoeren van een gezondheids- en vitaliteitscheck is een goede start om met het thema Gezondheid & Vitaliteit aan de slag te gaan.…
Tien redenen om met Vitaal verder! aan de slag te gaan
Onderzoek in de sector Kartonnage en flexibele verpakkingen toont aan dat de gezondheid en vitaliteit van werknemers in de sector grote risico’s laten zien. Reden voor FCB om met het programma Vitaal verder! te starten. Herkent u een of meer van deze redenen in uw bedrijf? Dan zijn de activiteiten van…
Subsidieplafond bereikt!
Steeds meer bedrijven weten de weg weten te vinden naar FCB voor het aanvragen van subsidie voor opleidingen, trainingen en/of cursussen via de Stimuleringsregeling. Een goed teken want dat betekent dat er in de sector steeds meer geschoold wordt. Maar door de vele subsidieaanvragen is het subsidieplafond…
Nieuw aanbod: de Competentiescan brengt talent verder
Het voldoen aan vaktechnische functie-eisen is vaak niet meer genoeg. Ook al wordt het werk vaktechnisch nog zo goed uitgevoerd, zonder kwaliteiten op het gebied van samenwerken, communiceren of klantgerichtheid komt de medewerker toch tekort. Dat doet niet alleen afbreuk aan het plezier en de resultaten…
Hoe kan ik in mijn bedrijf een Leven Lang Ontwikkelen stimuleren?
In opdracht van de Tweede Kamer heeft onderzoeksbureau Panteia eind 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen die bestaan bij een Leven Lang Ontwikkelen van burgers. In dit onderzoek is speciaal gekeken naar de belemmeringen die relatief laag opgeleide werknemers met een vaste baan en 10 tot…