30 september 2015

Dit najaar doet zich een bijzondere kans voor om met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie aan de slag te gaan. Voor de helft van het geld heeft u een advies op maat of wordt u ondersteund bij het in praktijk brengen van duurzame inzetbaarheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de overheid. Via deze subsidieregeling krijgen deelnemende organisaties de helft van de gemaakte kosten voor het inhuren van een adviseur terug.

 

Deze subsidie heeft tot doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk zijn. De subsidieregeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten met concrete resultaten. De subsidie bedraagt de helft van de kosten en is maximaal €10.000,- . 1

 

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 

Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan

Wilt u weten wat uw bedrijf of organisatie kan doen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten? Dan kunt u een bedrijfsscan laten uitvoeren wat meet hoe uw bedrijf ervoor staat? Waar liggen kansen en bedreigingen? En wat kan investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers u opleveren?

Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers

 

Wilt u weten hoe duurzaam inzetbaar uw medewerkers zijn? Door het uitvoeren van een duurzame inzetbaarheidsscan onder medewerkers krijgt iedere medewerker inzicht in zijn/haar eigen inzetbaarheid.

Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder het verminderen van werkdruk

 

Hieronder valt het bevorderen van arbeidsveiligheid, het verlichten van de fysieke belasting, het stimuleren van een gezonde leefstijl en de preventie van werkstress. Dit thema past uitstekend als vervolg op de gezondheids- en vitaliteitschecks.

Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers

 

Reguliere scholing en training is niet subsidiabel. Wel subsidiabel zijn activiteiten die bijdragen aan een betere leercultuur voor uw medewerkers. Denk daarbij aan het in beeld brengen van ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers, het opzetten van een bedrijfsontwikkelplan, het implementeren van competentiemanagement of het optimaliseren van ontwikkelgesprekken.

Het stimuleren van de interne en externe mobiliteit van werknemers

 

Hieronder vallen projecten gericht op bijvoorbeeld job rotation, ondernemerschap, en interne en externe mobiliteit.

Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.

 

Hierbij kun je denken aan projecten gericht op het schrappen van dubbel werk, het verminderen van de administratieve rompslomp of het schrappen van werkwijzen die leiden tot faalkosten.

Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg

 

Flexibiliteit en regelruimte zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Projecten gericht op het bevoredren van de werkprive balans, flexibel werken of thuiswerken vallen hieronder.

 

 

Aan de slag

Wilt u in uw bedrijf of organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Het indienen van subsidievoorstellen kan op maandag  19 oktober 2015. Heeft u interesse wacht dan niet te lang.  Voor de subsidie geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Wilt u meer informatie over de subsidie en de mogelijkheden in uw bedrijf? Als FCB kartonnage en flexibele verpakkingen denken wij graag met u mee.