6 mei 2018

In de periode september 2015 tot en met maart 2018 is bij een groot aantal aangesloten bedrijven van het FCB Kartonnage en Flexibele verpakkingen een uitgebreide Gezondheids- & Vitaliteitscheck uitgevoerd onder de medewerkers in het kader van projecten op gebied van Duurzame Inzetbaarheid binnen de bedrijfstak. In totaal namen 1847 medewerkers van 39 verschillende bedrijven deel. Dat is bijna de helft van de hele sector!

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers veronderstelt een goed evenwicht tussen belasting (bijv. arbeidsrisico’s) enerzijds en belastbaarheid (bijv. gezondheidsprofiel) anderzijds. De resultaten laten een belangrijk aantal risico’s zien ten aanzien van de belastbaarheid van de medewerkers:

  • De gemiddelde participatiegraad bij de bedrijven was 80%. De gemiddelde leeftijd bedroeg 45,9 jaar. 1.349 mannen en 278 vrouwen namen deel.
  • 49% van de deelnemers aan de Vitaliteitscheck heeft zowel overgewicht, als een verhoogde tailleomtrek en vetpercentage. Overgewicht draagt bij aan ziekteverzuim en vormt een bedreiging voor duurzame inzetbaarheid op de langere termijn.
  • Structureel wel of niet uitgerust aan de dag beginnen heeft in dit kader een belangrijke signaleringsfunctie. 24% van de deelnemers begint over het algemeen niet uitgerust aan de dag.
  • 49% van de respondenten voldoet niet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Lichaamsbeweging is van cruciaal belang bij het voorkomen van overgewicht en klachten aan het bewegingsapparaat. 57% van de deelnemers scoort een slechte of erg slechte waarde ten aanzien van het duuruithoudingsvermogen.
  • 57% van de deelnemers heeft een verhoogd risico op lichamelijke klachten; 47% van de deelnemers geeft aan daadwerkelijk last te hebben van lichamelijke klachten.
  • 38% van de respondenten geeft aan het werktempo als hoog te ervaren. Deze groep medewerkers, zeker in relatie met chronisch niet uitgerust zijn, heeft een zeer hoog risico op uitval.
  • Gekoesterd moet worden dat vrijwel alle deelnemers aangeven over het algemeen met plezier naar het werk te gaan. Tevens geeft het overgrote deel van de werknemers aan zijn/haar werkzaamheden als nuttig te beschouwen, een goede relatie met zijn/haar leidinggevende en collega’s te hebben en zich betrokken te voelen bij het werk.

Meer weten over de resultaten van de gezondheids- en vitaliteitschecks in de sector. Lees hier het eindrapport.