25 maart 2019

De Arbobalans van TNO geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Arbobalans 2018

Wilt u meer weten over Arbo in de sector Kartonnage en flexibele verpakkingen?

Samen met de partners in het Verbond PKGV zet FCB zich via Kartoflex actief in voor veilig en gezond werken. Het doel is om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s vanuit de visie: een veilige en gezonde werkplek voor iedereen. Voldoen aan wetgeving vormt hierbij de basis, maar de ambities in onze sector strekken inmiddels veel verder.

Kijk voor meer informatie over Arbo op de website van Kartoflex en op de website van het Verbond.