3 maart 2020

Op 15 april 2020 gaat de branche-erkende opleiding Vouwplakken en de branche-erkende opleiding Vlakstansen van het GOC weer van start. De opleidingen zijn geschikt voor vouwplakkers en vlakstansers die al enige ervaring hebben aan een vouwplak- of vlakstansmachine.

Vouwplakkers en vlakstansers vervullen een spilfunctie in het verpakkingsbedrijf. Zij zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat er onder tijdsdruk en wisselende omstandigheden producten van de machine komen, die voldoen aan de normen en eisen van de klant en het eigen bedrijf. Dat vraagt nogal wat van een vouwplakker en vlakstanser.
 
In de verpakkingstechniek is specifiek vakmanschap en materialenkennis absoluut noodzakelijk als basis voor het laten draaien van de vouwplak- of stansmachine. Om die reden neemt het aanleren van vaktechnische handelingen en het ontwikkelen van kennis, die nodig is om goed te kunnen functioneren als vouwplakker en vlakstanser, een heel belangrijke plaats in. Naast deze vaktechnische onderwerpen is er ook een deel gereserveerd om te ontwikkelen tot procesoperator. 
 
Een procesoperator is in staat om voor zichzelf en voor de organisatie een meerwaarde te creëren door een proactieve, analytische en oplossingsgerichte werkhouding te ontwikkelen.
Deze combinatie zorgt ervoor dat de toekomstige vouwplakker leert om geautomatiseerde processen professioneel te besturen.
 
De vaardigheden van een procesoperator en voldoende vaktechnische kennis worden toegepast om de machine zo efficiënt mogelijk in te richten, problemen te analyseren en op te lossen, en mogelijke verbeteringen te signaleren en realiseren. De deelnemer leert productieplanningen maken, handhaven en bijstellen. Ook leert men omgaan met productiegegevens en deze te archiveren. Bovendien is er aandacht voor het traject in de voorbereiding en nabewerking in het productieproces.
 
Samengevat: tijdens deze opleiding worden competenties ontwikkeld op het gebied van vakdeskundigheid, materialen en middelen inzetten, onderzoeken en analyseren, instructies en procedures opvolgen, plannen en organiseren, samenwerken en overleggen met leidinggevenden en team, kwaliteit leveren en hiervoor ook verantwoordelijk zijn en het continue zoeken naar mogelijke verbeteringen in het productieproces en de eigen werkomgeving. 

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit 14 dagen van elk zes contacturen per dag (exclusief praktijktoetsing in het bedrijf). Tussen de lesdagen zit meestal een periode van twee weken. Tussen ieder blok zit meestal een periode van vier weken.De periode van twee of vier weken wordt gebruikt voor onder andere het maken van de portfolio-opdrachten, het lezen van de theorie, het verzamelen van materialen en de voorbereiding op de examens. De doorlooptijd van de opleiding is ongeveer acht maanden. De opleiding dient binnen twee jaar te zijn afgerond.

De studiebelasting tijdens de opleiding bestaat uit:

  • 14 lesdagen
  • 60 uur zelfstudie
  • 80 uur voor het uitvoeren van portfolio-opdrachten
  • 3 uur praktijkexamen (maximaal)
  • 30 minuten presentatie (maximaal)

Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een branche-erkend certificaat van het GOC.

Kosten
De kosten bedragen per opleiding € 4.620,- exclusief btw. Als je als werkgever aan FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen afdraagt, kun je 50% van de opleidingskosten terugkrijgen van het fonds. Zie voor de voorwaarden: https://www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/stimuleringsregeling/

Meer informatie over beide opleidingen en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van het GOC.