10 september 2020

In maart 2020 zijn we gestart met het grote sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Het betreft een vragenlijstonderzoek onder werknemers. Inmiddels hebben 304 werknemers uit de sector de vragenlijst ingevuld. Dat is helaas nog niet voldoende om een goed beeld te krijgen.

De start van het sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid viel precies samen met de grote veranderingen wegens de coronacrisis. Veel bedrijven kozen ervoor om de vragenlijsten nog niet te verspreiden onder hun medewerkers of hebben de vragenlijst wel uitgezet, maar er verder geen aandacht meer aan kunnen besteden. Daar hebben wij als FCB natuurlijk alle begrip voor.

Toch denken wij dat het onderzoek juist in deze tijd veel belangrijke inzichten kan opleveren. Welke knelpunten en uitdagingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid ervaren medewerkers? Wat motiveert medewerkers? En hoe kunnen we hun inzetbaarheid behouden of verbeteren, juist nu?

Nieuwe mogelijkheid via open activatielink
We hebben besloten een tweede fase in te richten en de vragenlijst ook online aan te bieden via een open activatielink. Dit betekent dat werkgevers de link kunnen doorsturen naar medewerkers met de vraag om de vragenlijst via deze link online in te vullen. Op deze wijze hopen wij het voor werkgevers en werknemers makkelijker te maken om alsnog mee te doen aan het onderzoek.

Wat levert het op?
Alle medewerkers die deelnemen, krijgen een persoonlijk adviesrapport over hun eigen resultaten. Dat helpt om het thema binnen jouw organisatie meer te doen leven en benadrukt ook dat medewerkers een eigen rol hebben in het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid.

Als vijftien medewerkers of meer deelnemen, krijg je als bedrijf een rapportage over de eigen organisatie (bij minder dan vijftien medewerkers krijg je een rapport van bedrijven met vergelijkbare omvang). Heb je bij het vorige sectoronderzoek ook een bedrijfsrapport ontvangen, dan laten we je ook de verschillen zien ten opzichte van de resultaten in 2017. 

Meedoen kan nog
Alle medewerkers in de sector krijgen nog tot 16 oktober de tijd om mee te doen. Meer informatie over hoe je alsnog mee kunt doen ontvangen jullie binnenkort rechtstreeks van SKB, tenzij je in de vorige fase al had aangeven niet benaderd te willen worden. Heb je nu al vragen over het onderzoek, dan kun je die stellen aan SKB Onderzoek & Advies via projecten@skb.nl.