15 april 2020

GOC introduceert een nieuw opleidingsmodel dat het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om personeel te scholen. Door productieprocesgerichte opleidingen in korte trajecten op te delen, kunnen medewerkers hun kennis snel en stapsgewijs verdiepen of verbreden.

De trajecten zijn geschikt voor iedereen: van productiemedewerker tot productieleider en alles wat daar tussen zit. Ze sluiten goed aan bij de arbeidsmarkt, doordat ze zijn afgestemd op de beroepscompetentieprofielen en de niveaus uit de mbo-opleidingsstructuur. Door de indeling in korte trajecten die flexibel zijn te volgen, ontstaat per opleiding een zogenoemd ‘opleidingshuis’.

Een mooi voorbeeld van een dergelijk opleidingshuis is het GOC-operatormodel.
Tot voor kort konden bijvoorbeeld offsetdrukkers het vak tot procesoperator zelfstandig leren uitvoeren door het volgen van een opleiding van ruim een jaar. In de nieuwe situatie kunnen operators van verschillende niveaus een opleiding volgen. Een medewerker die het productieproces ondersteunt, volgt de opleiding tot basis operator. Daarna kan hij doorstromen naar machine operator en verder. Een ervaren drukker/nabewerker kan, afhankelijk van zijn kennis en vaardigheden, direct instromen in de opleiding tot technisch operator of procesoperator.

Nieuwe opbouw van de operator-opleiding:

 • Basis Operator
  De opleiding vindt plaats in de context van de werkvloer en zaken die spelen bij het veilig en op een verantwoorde manier uitvoeren van de basiswerkzaamheden ter ondersteuning van het productieproces (3 dagen, mbo-niveau 2).
 • Machine Operator
  De opleiding vindt plaats in de context van het kennen van de bedieningsaspecten van de machine, het kunnen uitvoeren van de basisinstellingen voor een nieuwe order en het op correcte wijze omgaan met de in het proces toegepaste materialen en variabelen (afhankelijk van de techniek 4 of 5 dagen, mbo-niveau 2/3).
 • Technisch Operator
  De opleiding vindt plaats in de context van een ‘volwassen’ vakmanschap, waarbij de operator in staat is om zelfstandig de machine in te stellen, het productieproces te starten en de order te produceren, met de daarbij behorende kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast is de operator in staat om op een adequate wijze technische problemen tijdens het proces te signaleren en op te lossen (afhankelijk van de techniek 5 of 10-12 dagen, mbo-niveau 3).
 • Proces Operator
  De opleiding vindt plaats in de context van het als vakman beheersen van het technische proces, met daarbij voortdurend aandacht voor de mogelijkheden om het proces en/of de werkwijze te verbeteren en te optimaliseren (5 dagen, mbo-niveau 3/4).

Groot voordeel van het nieuwe opleidingsmodel is dat bedrijven en medewerkers zelf meer invloed hebben als het gaat om loopbaanontwikkeling. Een vouwplakker kan zich bijvoorbeeld aanvullend verdiepen in stansen of snijden, waardoor hij breder inzetbaar wordt als nabewerker. Ook zijn er aanvullende korte trajecten voor ervaren operators die toe zijn aan extra uitdaging of afwisseling.
Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze vakkennis optimaal overdragen aan jongeren, of een opleiding volgen om door te groeien tot leidinggevende.

Alle opleidingen in het GOC-opleidingshuis zijn erkend door de branche en sluiten af met een certificaat.

De voordelen van het GOC-operatormodel:
 • Gerichter scholen op wat er nodig is binnen jouw bedrijf.
 • Medewerkers niet langer van de werkvloer dan nodig is.
 • Investeringen in scholing zijn behapbaarder en beter te spreiden.
 • Opleidingen sluiten qua structuur en inhoud beter op elkaar aan.


Meer weten over de opleidingen van het GOC?
Ga dan naar https://goc.nl/opleidingen/