15 mei 2017

Net als in 2016 deed Factor Vijf begin dit jaar in samenwerking met Vakmedianet onderzoek naar de stand van zaken rond Duurzame Inzetbaarheid. Wat blijkt? Nog steeds vindt meer dan de helft van de ondervraagde HR-medewerkers en leidinggevenden hun medewerkers niet voldoende duurzaam inzetbaar. Als we kijken naar welke factoren daarbij van belang zijn, zien we dat een goed gesprek en het maken van maatwerkafspraken nog steeds een sleutelrol spelen. 

Uitkomsten Nationaal onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (Aukje Nauta en Cristel van de Ven)

“Ook dit jaar onderzochten we welke factoren samenhangen met de mate waarin respondenten vinden dat het eigen personeel duurzaam inzetbaar is. Let wel: het gaat in dit onderzoek om percepties, dus geen objectieve metingen van duurzame inzetbaarheid: het ging om de vraag naar waargenomen factoren die maken dat respondenten het personeel als meer of minder duurzaam inzetbaar ziet. Het beeld is ongewijzigd. De grootste samenhang vonden we wederom tussen dialoog en duurzame inzetbaarheid. Als leidinggevenden en medewerkers goede gesprekken voeren over werk en ontwikkeling en elkaar aanspreken op wat beter kan, dan zijn medewerkers in de ogen van de respondenten vaker duurzaam inzetbaar. Daarna blijken i-deals over ontwikkeling sterk samen te hangen met duurzame inzetbaarheid. I-deals zijn speciale afspraken die medewerkers met hun werkgever maken, bijvoorbeeld over hun ontwikkeling. Te denken valt aan een afspraak om binnen of buiten het bedrijf stage te lopen of een bijzonder congres bij te wonen. Uit het onderzoek blijkt opnieuw dat hoe meer medewerkers zo’n i-deal met hun leidinggevenden over ontwikkeling maken, hoe vaker de respondenten een meerderheid van het personeel duurzaam inzetbaar vinden. Ook andere soorten i-deals, zoals die over werkinhoud, salaris en werktijden, dragen overigens bij aan duurzame inzetbaarheid. De relatie tussen i-deals over ontwikkeling en duurzaam inzetbaar personeel is echter verreweg het sterkst.”

Klik hier voor het hele artikel: http://factorvijf.eu/wp-content/uploads/PWG04-DI-2017.pdf