12 augustus 2015

Een periodieke gezondheidstest is in de optiek van Jos Kemna, controller en hoofd P&O van Hellema Verpakkingen, meer dan het uitvoeren van een paar medische testen. Het is vooral een kans om medewerkers beter in hun vel te laten zitten. De presentatie van Hennie Oude Vrielink, van Oude Vrielink Gezondheidsmanagement (OVGM) tijdens de FCB presentatie in het Volendamstadion, en het contact wat daarop volgde, heeft hem doen besluiten om OVGM te kiezen als uitvoerder van de Gezondheidscheck bij Hellema Verpakkingen. En dat was een uitstekende keus.


‘De drukindustrie is blijkbaar niet de sector die veel jonge mensen aantrekkelijk vinden. Er is sprake van vergrijzing van de medewerkers. De hogere leeftijd stelt eisen aan het beleid, want niet iedereen is intrinsiek gemotiveerd om zichzelf fit en vitaal te houden. Daar is meer voor nodig dan het uitdelen van een fitnessabonnement. Daarmee bereik je vooral degenen die wel gemotiveerd zijn. Kortom je hebt beleid nodig op het gebied van gezondheidsmanagement. En dat is nu net wat mij aansprak in de presentatie van OVGM over de inzet van de Gezondheidscheck.’, vertelt Jos.

 

‘Bij OVGM is de Gezondheidscheck het begin van een periode om medewerkers te ondersteunen bij het aannemen van andere leefgewoonten. Het begon al met de promotie. In de presentatie op ons bedrijf werd duidelijk gemaakt hoe werkgever en werknemer kunnen profiteren van hun deelname. Na afloop was iedereen enthousiast, wat resulteerde in een hoog deelnamepercentage. Voorafgaand aan en tijdens de testen werd duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was. Er was tijd voor vragen en na afloop kregen de mensen een folder met hun testresultaten mee, zodat ze de resultaten thuis nog eens konden doorlezen. Het was ook leuk om te zien hoe het leeft onder de collega’s; de testwaarden werden onderling vergeleken waarbij vooral de conditietest veel aandacht kreeg, daarvan vielen de resultaten bij sommigen echt tegen!’

 

‘We zijn nu een maand verder, ondertussen is de managementrapportage toegelicht en hebben de medewerkers daarvan een samenvatting ontvangen. De volgende stap is dat ook zij in een bijeenkomst worden bijgepraat, en dat in een intakespreekuur de gelegenheid wordt geboden om  persoonlijke hulpvragen te stellen. Vervolgens krijgen we voor elke medewerker met een hulpvraag een individueel voorstel voor een begeleidingstraject. Elk voorstel bespreken we samen met de medewerker waarbij het doel is te komen tot het afspreken van een gezamenlijke inspanningsverplichting.’

 

‘Al met al voldoet de samenwerking met OVGM aan alle verwachtingen. Jazeker, het vergde wel wat voorbereidingstijd, maar daar is het resultaat ook naar, het project loopt uitstekend. En uiteraard zijn we nu al nieuwsgierig naar de resultaten van onze volgende Gezondheidscheck in 2017!’, aldus Jos.