12 maart 2018

De dialoog of het goede gesprek is de belangrijkste factor voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties. Dat lijkt simpel maar een goed gesprek blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk te zijn. Het goede gesprek gaat in essentie over wat goed gaat in het werk, waar iemand energie van krijgt en hoe iemands kwaliteiten nog beter ingezet kunnen worden om het organisatie resultaat te verhogen.

Vaak gaan gesprekken echter over wat niet goed gaat en waar verbetertrajecten op los gelaten moeten worden. De energie die nodig is om te verbeteren wat niet goed gaat, gaat vaak ten koste van de energie winst die ontstaat als je de dingen kunt doen waar je competent en gemotiveerd voor bent.

Een goed gesprek kun je formeel of informeel voeren, in een één op één setting of in een team of groep. Ieder bedrijf heeft een eigen cultuur en afspraken over hoe de dialoog of gesprekken vorm en inhoud te geven. 

Een goed gesprek voeren over duurzame inzetbaarheid is niet eenvoudig. In veel organisaties wordt hier nog weinig aandacht aan besteed. Er heerst onzekerheid over de vraag welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet aan de orde mogen worden gesteld. Leidinggevenden beschikken vaak over onvoldoende vaardigheden en tools om het goede gesprek te voeren. En ook medewerkers zelf zijn niet gewend om initiatief te nemen tot een goed gesprek met collega’s of leidinggevenden of om de juiste vragen te stellen. 

FCB is zich ervan bewust dat zonder het goede gesprek weinig succes valt te verwachten als het om duurzame inzetbaarheid gaat. Daarom ondersteunen wij bedrijven hierbij graag. Met informatie en advies maar ook met workshops voor leidinggevenden en voor medewerkers. In het kader van het project Vitaal de toekomst in! zijn er de afgelopen maanden al 25 incompany workshops voor leidinggevenden uitgevoerd.

Daarnaast heeft FCB ook een basispresentatie en een drietal video’s ontwikkeld die bedrijven en teams zelf kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door deze in te zetten tijdens werk- of teamoverleggen. Aan de hand van een aantal slides kan het onderwerp duurzame inzetbaarheid laagdrempelig en op een leuke manier aangekaart worden. Wellicht een goede eerste stap om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken.

Interesse in de presentatie? Stuur een email naar info@fcb-verpakkingen.nl en u ontvangt de basispresentatie over de email. De video’s zijn te vinden op www.fcb-verpakkingen.nl/nieuws/videos