21 december 2015
Begin dit jaar is FCB Kartonnage en flexibele verpakkingen gestart met de uitvoering van het sectorplan. Na een jaar van uitvoering kunnen we met trots zeggen dat we al veel bereikt hebben.

 

Gezondheid- en vitaliteitschecks
Dit jaar zijn in onze sector met subsidie vanuit het sectorplan maar liefst 1.000 gezondheids- en vitaliteitschecks uitgevoerd. De resultaten zijn soms schokkend maar heel waardevol. In januari 2016 wil FCB een ronde tafel bijeenkomst met alle deelnemende bedrijven organiseren waarin ervaringen en oplossingen gedeeld kunnen worden. In een groot aantal bedrijven is inmiddels al gestart met een follow up waarmee structureel aandacht voor gezondheid en vitaliteit wordt gevraagd. 

Innovatief roosteren
In acht bedrijven loopt een pilot over innovatief roosteren. Eén pilot is inmiddels afgerond. In deze pilot stond de vraag centraal hoe je tot een goed en gezond rooster kunt komen als de hoeveelheid werk schommelt. Er is een stappenplan ontwikkeld voor bedrijven die te maken hebben met pieken en dalen in de hoeveelheid werk en hier slim en duurzaam mee om willen gaan. Wil je hier alvast meer over weten? Kijk dan op: http://www.fcb-verpakkingen.nl/Nieuws

Opleiding tot leermeester/praktijkopleider

Vanuit het sectorplan kunnen bedrijven oudere vakkrachten kosteloos opleiden tot leermeester of praktijkopleider. De opleiding Professioneel Praktijkopleiden bestaat uit een drietal workshops waarin uw vakkracht alles te weten komt over Organiseren, Begeleiden & coachen en Beoordelen en Evalueren. Na afronding van deze opleiding kent uw vakkracht alle tips en trucs om leerlingen en nieuwe collega’s succesvol te begeleiden en ondersteunen.  Een aantal bedrijven heeft al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Heeft u ook interesse om een oudere vakkracht op te leiden tot leermeester of praktijkopleider? Wacht dan niet te lang en meld u snel aan op www.fcb-verpakkingen.nl/Sectorplan

Leerwerkplekken 

Vanuit het sectorplan is ruimte om tien leerwerkplekken te subsidiëren. Bedrijven die een BBL-leerling in dienst nemen kunnen tot twee jaar lang een loonkostensubsidie krijgen van 40% van het minimumloon. Inmiddels zijn er in de sector vijf leerlingen aangenomen bij een bedrijf in onze sector. Zij volgen naast hun werk een praktijkgerichte MBO opleiding tot machine operator bij Technicom of een ROC bij hen in de buurt.

Erkennen en waarderen
Het project Erkennen en waarderen is in volle gang. Naast het uitvoeren van EVP’s (Ervaringsprofielen) in zes bedrijven zijn er de afgelopen maanden ook in vijf bedrijven bewustwordingssessies/workshops gehouden. Deze stonden in het teken van thema’s als erkennen en waarderen en duurzame inzetbaarheid. Heeft u ook interesse in een workshop of bewustwordingssessie over een thema in het kader van opleiding, ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid? Meld u dan snel aan op www.fcb-verpakkingen.nl/Sectorplan.  Vanuit het sectorplan kan FCB u deze nog kosteloos aanbieden. 

FCB vindt het belangrijk dat alle bedrijven die aan FCB afdragen ook weten hoe zij in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning en subsidie. Met name de kleine kartonnage- en verpakkingsbedrijven weten de weg naar FCB nog niet altijd goed te vinden. Daarom is FCB een actie gestart waarbij we proberen zo veel mogelijk bedrijven telefonisch te benaderen en te bezoeken. Ook is FCB bezig met een korte film waarin we laten zien wat investeringen in opleiding, ontwikkeling en gezondheid kan betekenen voor werkgevers en werknemers. De film is vanaf 1 december te zien op onze website www.fcb-verpakkingen.nl