13 oktober 2022

Meer vitaliteit in je organisatie brengen? Deze tips zorgen voor draagvlak onder medewerkers en er wordt tevens het fundament gelegd om structureel met het thema vitaliteit bezig te zijn en te blijven.

 1. Draagvlak bij directie
  Het lijkt een open deur, maar draagvlak van directie of het management is cruciaal. Met name het zorgdragen voor een directie- of managementlid die verantwoordelijk is voor het thema vitaliteit en de daarbij behorende bedrijfsdoelstellingen.

 2. Haal informatie op bij de medewerkers
  Ga in gesprek met medewerkers bijvoorbeeld bij een werkoverleg, voer een behoeftepeiling uit al dan niet in combinatie met een PMO of vitaliteitscheck. Met als doel informatie op te halen over wat medewerkers belangrijk vinden als het gaat om kwaliteit van leven en kwaliteit van werken.

 3. Roep een projectgroep Vitaliteit & DI in het leven
  Richt een (kleine) projectgroep op met medewerkers uit de verschillende geledingen van het bedrijf. Deze projectleden zijn de "thermometers” van het project. Zij horen de reacties en ervaringen van de collega’s en zij zijn ook de “brengers” van het projectnieuws naar de collega’s.

 4. Periodieke communicatie
  Periodiek (bijvoorbeeld twee- of driemaandelijks) de projectervaringen van collega’s en de op de rol staande activiteiten communiceren binnen de organisatie, is een net zo belangrijke projectstap als stap 1. Op verschillende attractieve manieren kan hier invulling aan worden gegeven.

 5. Vraag “ambassadeurs” voor nieuwe projectactiviteiten
  Voer nieuwe activiteiten op kleine schaal in door collega’s te vragen of ze ambassadeur willen zijn; laat hen persoonlijk de nieuwe activiteit ervaren en deze delen met de projectgroep en collega’s. Bepaal vervolgens met deze ambassadeurs of de activiteit geschikt is om binnen de organisatie uit te rollen.

 6. Monitoring van voortgang en doelstellingen
  Wat gaat goed? Wat is voor verbetering vatbaar om de doelstellingen te realiseren? Op welke wijze kunnen de projectactiviteiten verankerd worden in de dagelijkse bedrijfsprocessen? Op dat moment is sprake van opname in het DNA-profiel van de organisatie!

Aan de hand van deze stappen op weg naar duurzaam inzetbare medewerkers, verhoging van het werkplezier en het zijn van een aantrekkelijk bedrijf voor de huidige en te werven nieuwe vakmensen!

Meer informatie hierover?
Kom dan op 1 november naar het Kartoflex Vitaliteitsevent in Ede waar je informatie en inspiratie kunt opdoen over alles wat met vitaliteit te maken heeft. Bezoek op deze dag ook de vitaliteitsbus van OVGM en ervaar zelf hoe je vitaal verder kunt als bedrijf.

Deelname is voor bedrijven in de sector gratis.
Aanmelden kan via deze link.