21 oktober 2013

Via het Verbond Papier en Karton wordt een nieuwe veiligheidskundige opleiding gestart die is toegesneden op de specifieke risico’s in onze sector. De opleiding leidt op tot het niveau ‘Middelbaar Veiligheidskundige’ (MVK) en wordt verzorgd door Apply Opleidingen uit Terneuzen. De opleiding heeft SKO-erkenning (eindtermen, certificatie van vakbekwaamheid) en is zodanig bewerkt dat het lespakket aansluit bij thema’s en materialen zoals onze eigen arbocatalogus, branche RI&E en specifieke aandachtsgebieden. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf dat een cursist afvaardigt krijgt een gediplomeerd MVK Veiligheidskundige in huis en deze persoon kan tijdens het volgen van de cursus zijn of haar eigen bedrijf als de praktijkplek gebruiken. Het is uniek in Nederland dat een dergelijke opleiding gevolgd kan worden die geënt en meteen toepasbaar is op de eigen werksituatie.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Gezondheid en Veiligheid; dus niet alleen voor mensen met Arbo in hun pakket, maar ook voor HR-ers, voormannen en afdelingsleiders die op het gebied van Arbo meer praktische kennis en theoretische bagage nodig hebben.

 

Deze MVK opleiding wordt exclusief aangeboden aan bedrijven in onze sector. Dit heeft als voordeel dat tijdens de lesdagen interactie op gang komt tussen cursisten die in de dagelijkse praktijk werken in vergelijkbare bedrijven en omstandigheden. Hierdoor is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief een eigen veiligheidskundige op te leiden die als geen ander in staat is om procesverbeteringen uit te voeren in het bedrijf. 
Het FCB staatvolledig achter deze zeer interessante en waardevolle opleiding. U kunt via de Stimuleringsregeling met ingang van dit jaar t/m 31 december 2014 een subsidievergoeding krijgen van 50% van de opleidingskosten (exclusief BTW). Deze speciale regeling geldt voor één cursist per 50 werknemers vanuit uw bedrijf. Ter illustratie een voorbeeld: stel u heeft een bedrijf met 110 medewerkers, dan kunt u voor twee cursisten gebruik maken van de 50% subsidieregeling. Zou u in dit geval ook een derde cursist willen afvaardigen, dan geldt voor deze derde cursist de reguliere vergoedingsregeling van FCB van 25% subsidie De werknemers die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten uiteraard allemaal onder de CAO (max. 170 ORBA-punten) vallen.

Heeft u belangstelling voor de MVK opleiding? Neem dan contact op met het secretariaat van Kartoflex (T: 070 3123912, E: mail@kartoflex.nl) of vul het aanmeldingsformulier in.