27 augustus 2020

Als Stichting zijn wij verplicht om ieder jaar onze activiteiten en resultaten vast te leggen in een jaarverslag. Voor ons een mooi moment om ook zelf terug te blikken en te kijken naar wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt hebben. Dit jaarverslag delen we graag met u. Wij zijn trots op hetgeen we samen met u hebben bereikt.

Afgelopen jaar hebben we onder meer…

  • Weer een record aantal subsidies op opleidingen verstrekt
  • Het project Vitaal verder! opgestart. Bedrijven hebben kosteloos gebruik gemaakt van vele activiteiten op het gebied van gezondheid & vitaliteit en loopbaan & leiderschap.
  • Een training digitale zelfredzaamheid aangeboden
  • Arbeidsmarktonderzoek met HR monitor uitgevoerd
  • Een nieuwe FCB CAO afgesloten
  • Het reglement van de Stimuleringsregeling vernieuwd
  • Een nieuw beleidsprogramma voor 2020 ontwikkeld

Meer weten? Lees hier ons jaarverslag.