9 maart 2021

Wie 50- of 60-plus is en zijn hele leven heeft gewerkt, heeft een groot deel van zijn loopbaan achter de rug. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken en de manier waarop je invulling wilt geven aan het werkzame leven tot aan je pensioen. Wellicht wil je minder gaan werken, of wil je eerder stoppen met werken? Belangrijk is inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van jouw wensen. Dat bepaalt wat haalbaar is en wat niet.

Werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en vallen onder de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (CAO Kartoflex) krijgen de mogelijkheid om onafhankelijk financieel in te winnen bij OFA (Onafhankelijk Financieel Adviseurs). De kosten voor dit adviestraject worden in 2020 en 2021 door FCB betaald.

“Ons doel is om werknemers inzicht te geven in hun persoonlijke financiële situatie. Dat geeft veel rust. In gesprekken bij de mensen thuis inventariseren we de financiële situatie en geven we persoonlijk advies.”

Hoe ziet het traject eruit?
Het adviestraject bestaat uit drie stappen.

Stap 1
Tijdens een eerste afspraak thuis worden alle gegevens en persoonlijke wensen geïnventariseerd en wordt de financiële positie inzichtelijk gemaakt. Indien van toepassing worden pro-forma salarisspecificaties bij de werkgever opgevraagd in het kader van deeltijdwerk en zo nodig worden pensioencalculaties bij het pensioenfonds opgevraagd.

Stap 2
De financieel adviseur werkt de uitkomsten van de inventarisatie en opgevraagde informatie, zoals pro-forma specificaties en pensioencalculaties, uit en geeft invulling aan de haalbaarheid van je wensen.

Stap 3
In een tweede thuisgesprek geeft de financieel adviseur toelichting op de uitwerkingen en uitkomsten van de opgevraagde informatie. Ook kan eventueel invulling worden gegeven aan een alternatief scenario. Alles wordt vastgelegd in een persoonlijk financieel adviesrapport van de financieel adviseur.

In 2020 hebben 25 werknemers uit de sector gebruik gemaakt van de mogelijkheid om financieel advies in te winnen. Ook in 2021 kunnen werknemers van 50 jaar en ouder weer een financieel adviestraject aanvragen.

Meer informatie of aanmelden kan via: https://www.fcb-verpakkingen.nl/financieeladvies/