13 oktober 2022

50- en 60-plus medewerkers hebben een lang arbeidsverleden achter de rug. Financiële zekerheid en vitaliteit zijn belangrijke aspecten voor deze leeftijdsgroep. Het werk speelt daarin een belangrijke rol. Hoe kun je gezond blijven werken? Hoe zorg ervoor dat je inkomen en uitgaven gezond blijven in tijden van grote inflatie? Hoe voorkom je stress vanwege gebrek aan inzicht in je financiële situatie?

Hoge inflatie geeft werknemers onzekerheid op financieel gebied
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op financieel gebied voor werknemers: extreem hoge energieprijzen, hoge inflatie, maatregelen van de overheid om dit te compenseren. Voor oudere 50-plus werknemers spelen nog meer factoren, zoals de nieuwe PensioenWet 2023, Regeling Vervroegde Uittreding, verhogen AOW leeftijd en toeslagen. Mensen horen hier veel over, maar raken het overzicht kwijt en weten niet wat dit voor hen persoonlijk betekent. Er is behoefte aan inzicht in ieders financiële situatie.  

Gratis financieel advies voor 50-plus medewerkers
50-plus medewerkers werkzaam in de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen, krijgen de mogelijkheid financieel advies te ontvangen. Voor 2022 heeft FCB 50 financiële planningstrajecten beschikbaar voor 50-plus werknemers. De kosten van deze adviestrajecten worden betaald door FCB.

Financieel advies geeft inzicht en daarmee rust
Het financieel advies geeft de werknemer volledig inzicht in zijn financiële situatie. Dat geeft rust. De advisering verloopt in 2 fasen :

  1. De persoonlijke financiële situatie, wensen en toekomst worden geïnventariseerd. Mogelijk ervaart men stress in het werk en wenst men in de toekomst één dag minder te werken.
  2. Op basis hiervan maakt de financieel adviseur berekeningen en een advies. Dit wordt persoonlijk toegelicht.

Inhoud adviestraject
De werknemer krijgt volledig inzicht in

  • Het bruto en netto inkomen tot AOW-datum
  • Vermogen en schuldpositie tot AOW-datum (eigen huis, lijfrente, sparen, beleggen, schulden, leningen).
  • Besparen op maandelijkse lasten, bijvoorbeeld hypotheeklasten
  • Maximaal benutten van inkomensafhankelijke toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag)
  • Inzicht in inkomsten en uitgaven

Onafhankelijk Financieel Adviseurs voert adviestrajecten uit
Onafhankelijk Financieel Adviseurs heeft ruim 20 jaar ervaring in advisering van werknemers over hun financiële situatie. We maken financiële scans over de huidige situatie, maar brengen ook de financiële gevolgen in kaart van minder gaan werken, verzuim of pensioen. Onafhankelijk Financieel Adviseurs is gespecialiseerd in advies aan 50-plus werknemers. Het hebben van ervaring met deze doelgroep is essentieel voor een goed resultaat. Onafhankelijk Financieel Adviseurs is gevestigd in Soest en werkt landelijk. Werknemers worden thuis bezocht.

Werknemers die interesse hebben in een financieel adviestraject kunnen zich aanmelden via de website.

Wil je als werkgever of als werknemer eerst meer informatie over de inhoud van het traject dan kun je ook eerst contact op nemen met:
Adviseur OFA
Daniël Rademaker
T. 088 20 50 800
info@ofadvies.nl