16 mei 2013

Vanaf 1 januari 2013 bestaat de GBIO bijdrage niet meer. Het scholingsfonds voor medezeggenschap wordt opgeheven. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld is, is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2013. Daarom zullen er in 2013 geen WOR heffing en geen bijdrageregeling meer zijn. Vanaf 1 januari 2013 zijn er voor cursussen specifiek gericht op OR leden dus geen GBIO bijdragen meer. 

Het bestuur van Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen heeft vastgesteld dat voor het fonds geen rol is weggelegd om subsidie te verlenen voor de scholing van OR leden. Dit komt niet overeen met de doelstellingen van het fonds, zoals vastgelegd in de statuten van het fonds.

Kijk voor meer informatie o.a. op de website van AWVN.