8 april 2015

Er is een flinke inspanning nodig om de sector voor starters op de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken. Instroom van jongeren is niet alleen vanuit het bestrijden van jeugdwerkloosheid van belang, maar is het ook essentieel voor een toekomst bestendige sector.  Heeft u binnen uw bedrijf de mogelijkheid om jonge mensen het vak te leren en op te leiden tot volwaardige vakmensen in uw bedrijf? Dan kunt u nu vanuit het sectorplan ondersteuning en een forse vergoeding ontvangen voor  de loonkosten van een in dienst te nemen BBL'-er. 

  

Een BBL'-er is een medewerker die naast zijn werk ook een opleiding volgt om een landelijk erkend MBO-diploma te halen. De BBL'-er gaat gemiddeld een dag per week naar school en zal de overige tijd gewoon binnen uw bedrijf aan het werk zijn. Een BBL'-er leert dan ook vooral in de praktijk bij u op de werkvloer. Er zijn BBL-trajecten op verschillende niveaus en diverse uitstroomrichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan operators, logistiek medewerkers of productiemedewerkers. Een BBL-opleiding duurt meestal twee jaar. De opleiding kan gevolgd worden op een ROC bij u in de buurt. Het FCB heeft ook contact met Technicom. Technicom biedt op maat BBL-opleidingen voor operators aan en heeft ervaring in de sector Kartonnage en flexibele verpakkingen en de grafische sector.

 

Werkgevers die nu een BBL'-er in dienst nemen kunnen vanuit het sectorplan een bijdrage in de loonkosten ontvangen. Deze bijdrage bedraagt 20% van de loonkosten op basis van het minimumloon voor een 23-jarige, inclusief 32% opslag, conform de Regeling Cofinanciering van sectorplannen. Daarnaast draagt het FCB nog een keer 20% van deze loonkosten bij, zodat de totale bijdrage kan uitkomen op 40% van de loonkosten. Voor de opleidingskosten zelf kunt u ook subsidie krijgen vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor subsidie vanuit het sectorplan in aanmerking te komen?

  • Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een bijdrage in de loonkosten van een BBL'-er moeten een BBL'-er voor tenminste 104 weken in dienst nemen en bereid zijn de leerwerkplek in principe om te zetten in een structurele werkplek.
  • Om in aanmerking te kunnen komen voor de bijdrage in de loonkosten van de BBL'-er vanuit het sectorplan moet de werkgever aantonen dat het om additionele werkgelegenheid gaat. Additionaliteit moet worden bevestigd in een getekende verklaring van de werkgever en de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging van de betreffende organisatie.
  • De BBL-leerling moet uiterlijk september 2015 zijn gestart met de opleiding.
  • Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn en over een praktijkbegeleider en accessor beschikken die de leerling kan begeleiden en toetsen kan afnemen. 

 

Heeft u interesse, maar is uw bedrijf nog geen erkend leerbedrijf, heeft het nog geen praktijkbegeleider in huis of weet u niet hoe u een geschikte leerling kunt vinden? Ook dan kan FCB u hierin ondersteunen. Als u zich aanmeldt, komen wij graag bij u langs voor een intakegesprek en bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.