2 april 2018

De gecombineerde bijeenkomst op 22 maart jl. van het Kartoflex HR Platform en de Arbocommissie (KAC) rondom “Duurzame Inzetbaarheid” was een groot succes en smaakt naar meer.

Een groep van zo’n 40 mensen afkomstig uit de vakgebieden HR en Arbo, maar ook vanuit de directie nam deel en na afloop was het algemene gevoel dat een dergelijke gecombineerde bijeenkomst heel goed werkt en eigenlijk minimaal eens per jaar zou moeten plaatsvinden. De locatie in de bossen bij Austerlitz viel goed in de smaak en maakte het mogelijk dat de deelnemers in kleinere groepjes uiteen konden gaan en allerlei thema’s en cases met elkaar konden uitwerken. Alles gericht op :”Gezond verstand, iedereen fit en sterk aan het werk”.

 

Dagvoorzitter Gerben Bulten trapte af met een inleiding over “mens en techniek” waarna Chantal Nijhuis van FCB het stokje overnam en inging op “vitaliteit en mobiliteit” en de diverse arrangementen die worden aangeboden vanuit FCB. Vervolgens gaf Erwin Heijnsbroek van Verbond P&K een presentatie over “Arbo is mensenwerk”.

 

De rode draad vanuit alle bijdragen is dat om te werken aan duurzame inzetbaarheid het aankomt op werken vanuit begrip door mensen, zowel voor werknemers als voor leidinggevenden. De mensen zijn (vak)volwassen en dienen te handelen vanuit hun eigen gezond verstand. Uiteraard dienen zij wel op de juiste momenten ondersteund te worden, maar de basis is handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Er was veel mogelijkheid voor interactie vanuit de zaal met de inleiders. En ook kon een bezoek gebracht worden aan de FCB mobiele unit Vitaal de Toekomst in! Aan de hand van een aantal stellingen was er een “Lagerhuisdebat”, waarbij na enige tijd bleek dat ogenschijnlijke tegenstellingen in opinies tussen de groepen uiteindelijk toch overbrugd konden worden. Vervolgens werd in een drietal groepen een casus doorgesproken en werden door de groepen gesignaleerde oplossingsrichtingen aangegeven. Door organisatiedeskundige Ernst Jan Reitsma van Rijnconsult werd vervolgens een aantal interventies gegeven waarbij hij inging op veranderingsmanagement. Hierbij bleek dat als gekozen wordt voor de juiste argumenten in de juiste setting èn door mensen te benaderen als “vakvolwassenen”, heel veel begrip ontstaat en dat mensen “als vanzelf” zullen handelen uit eigen verantwoordelijkheid.