21 december 2015
In 2015 heeft Oude Vrielink Gezondheidsmanagement in een groot aantal bedrijven in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen gezondheids- en vitaliteitschecks uitgevoerd. Tijd om een eerste balans op te maken.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers veronderstelt een goed evenwicht tussen belasting (bijv. arbeidsrisico’s) enerzijds en belastbaarheid (bijv. gezondheidsprofiel)

anderzijds. De resultaten laten een belangrijk aantal risico’s zien ten aanzien van de belastbaarheid van de medewerkers in de sector:

- 48% van de deelnemers aan de Vitaliteitscheck heeft zowel overgewicht (BMI van 25 of hoger) als een verhoogde tailleomvang en vetpercentage. Overgewicht draagt bij aan ziekteverzuim en vormt een bedreiging voor duurzame inzetbaarheid op de langere termijn.

- Alhoewel 87% van de deelnemers voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen, heeft 60% een slecht of erg slecht duuruithoudingsvermogen.

- 62% van alle deelnemers scoort een verhoogd tot hoog risico op klachten aan het bewegingsapparaat. Met name het risico op rugklachten is hoog. Uit de vragenlijst De Check komt naar voren dat 33% van de respondenten ook daadwerkelijk last heeft van lichamelijke klachten, vooral aan de onderrug en knieën.

Voor het bewaken en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt aanbevolen aandacht te besteden aan een verbetering van de individuele belastbaarheid van medewerkers. In de behoeftepeiling komt naar voren dat ruim 45% van alle deelnemers hier ook behoefte aan heeft. Met individuele ‘maatwerkinterventies’ kan aandacht worden besteed aan het verbeteren van het leefstijlprofiel. Ook op groepsniveau (bijvoorbeeld met workshops) kunnen thema’s behandeld worden die de belastbaarheid van de werknemers kunnen verbeteren.

Als FCB blijven we de resultaten van de gezondheids- en vitaliteitscheck monitoren op sectorniveau. In het voorjaar van 2016 gaan we als FCB verder met het thema duurzame inzetbaarheid en zullen we samen met alle bedrijven die hebben meegedaan aan de gezondheids- en vitaliteitscheck een ronde tafel gesprek organiseren om hier verder over door te praten.