21 april 2022
Goed om te weten: het STAP-budget van de overheid 
Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen met ingang van dit jaar een STAP-budget van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. De overheid wil dat werkenden of werkzoekenden zelf kunnen beslissen over de eigen ontwikkeling tijdens de loopbaan.
 
STAP-budget aanvragen
Je kunt als werkende of werkzoekende één keer per jaar het STAP-budget aanvragen via Stapuwv.nl. Elke twee maanden start een aanvraagperiode. Is het budget van een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode. Het volgende aanvraagtijdvak start op maandag 2 mei 2022 om 10:00 uur.
 
STAP ontwikkeladvies
Werkenden of werkzoekenden met een opleiding van maximaal MBO2-niveau die wat hulp kunnen gebruiken op zoek naar een geschikte opleiding kunnen gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Er zijn 15.000 ontwikkeladviezen van € 700,- per advies beschikbaar gesteld. 
 
Afschaffing fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget is een nieuwe regeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om scholingskosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Sinds die datum is dat niet meer mogelijk.

De overheid wil scholing voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart 2022 het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassen werkenden of werkzoekenden jaarlijks maximaal € 1.000,- financiële hulp krijgen om scholing te betalen. Anders dan bij de vroegere belastingaftrek voor scholingskosten, hoeven mensen geen bedrag meer voor te schieten. Dat kan een voordeel zijn voor mensen met lagere inkomens en voor ouderen.