15 april 2020

Werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en vallen onder de CAO voor het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (CAO Kartoflex) krijgen de mogelijkheid om onafhankelijk financieel advies te ontvangen. Cao-partijen hebben hier afspraken over gemaakt. Deelname is vrijwillig en kost je niets. De uitvoering hiervan verloopt via FCB.

Persoonlijke adviesgesprekken geven inzicht in financiële situatie
Wie 50- of 60-plus is en zijn hele leven heeft gewerkt, heeft een groot deel van zijn loopbaan achter de rug. Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken en de wijze waarop je invulling wilt geven aan het werkzame leven tot aan je pensioen. Wellicht wil je minder gaan werken? Wellicht wil je eerder stoppen met werken? Belangrijk is inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van jouw wensen. Dat bepaalt wat haalbaar is en wat niet.

"Het adviesgesprek heeft veel verduidelijkt en mij in een goede denkrichting gebracht. De verschillende tips hebben mij op weg geholpen ter voorbereiding op de veranderingen die ik mogelijk zal tegenkomen in het werk. De dienstverlening is erg goed en concreet. En de adviseur heeft ruim de tijd genomen om alles duidelijk te maken en uitleg te geven."

Aanmelden
Wil je in aanmerking komen voor een gratis onafhankelijk adviestraject, dan kun je je als werknemer aanmelden door het online aanmeldformulier in te vullen. Of ga naar www.fcb-verpakkingen.nl en klik op Financieel Advies. De aanmeldingen worden op basis van binnenkomst beoordeeld. Na aanmelding worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer doorgegeven aan het bureau Onafhankelijk Financieel Adviseurs. De financieel adviseur neemt telefonisch contact met je op om de eerste afspraak te maken.

Hoeveel trajecten zijn er beschikbaar?
Voor 2020 en 2021 kunnen op jaarbasis 50 financiële planningstrajecten worden gefaciliteerd. Deze zijn als volgt onderverdeeld: 25 trajecten in leeftijdscohort 50 jaar tot en met  59 jaar en 25 trajecten in leeftijdscohort 60 jaar en ouder.

Wie voert het traject uit?
Het bureau Onafhankelijk Financieel Adviseurs gaat de gesprekken voor FCB uitvoeren. Onafhankelijk Financieel Adviseurs heeft meer dan 20 jaar ervaring in financiële advisering van werknemers en is gespecialiseerd in de doelgroep 50-plus-werknemers. Zij adviseren werknemers op financieel en pensioengebied.

“Ons doel is om werknemers inzicht te geven in hun persoonlijke financiële situatie. Dat geeft veel rust. In persoonlijke gesprekken bij de mensen thuis inventariseren we de persoonlijke financiële situatie en geven we persoonlijk advies.”

Hoe ziet het traject eruit?
Twee persoonlijke adviesgesprekken geven inzicht in je financiële situatie.

Het adviestraject bestaat uit drie stappen.

Stap 1
Tijdens een eerste persoonlijke afspraak (de financieel adviseur komt bij jou thuis) worden alle gegevens en persoonlijke wensen geïnventariseerd en wordt de financiële positie inzichtelijk gemaakt. Indien van toepassing worden pro-forma salarisspecificaties bij de werkgever opgevraagd in het kader van deeltijdwerk en zo nodig worden pensioencalculaties bij pensioenfonds opgevraagd.

Stap 2
De financieel adviseur werkt de uitkomsten van de inventarisatie en opgevraagde informatie, zoals pro-forma specificaties en pensioencalculaties, uit en geeft invulling aan de haalbaarheid van je wensen.

Stap 3
In een tweede thuisgesprek geeft de financieel adviseur toelichting op de uitwerkingen en uitkomsten van opgevraagde informatie. Ook kan eventueel invulling worden gegeven aan een alternatief scenario. Je ontvangt een persoonlijk financieel adviesrapport van de financieel adviseur.

Na afloop van het traject ontvang je een evaluatieformulier van FCB om de tevredenheid van de dienstverlening te kunnen meten. Deze evaluatie zal worden teruggekoppeld aan cao-partijen.

In het kader van de huidige Corona-maatregelen is het uiteraard ook mogelijk om op afstand advies te geven. De financieel adviseur bespreekt samen met de werknemer op welke manier het adviestraject het best kan worden ingevuld.

Kosten
De kosten voor dit adviestraject worden volledig door FCB betaald. FCB betaalt rechtstreeks de factuur van Onafhankelijk Financieel Adviseurs. Jij (of je werkgever) hoeft het niet eerst zelf voor te schieten.