2 december 2021

In 2019 is FCB gestart met het project Vitaal verder! waarmee een breed aanbod aan duurzame inzetbaarheidsactiviteiten is aangeboden. De afgelopen jaren hebben 37 werkgevers en ruim 2.000 werknemers in de sector hier gebruik van gemaakt. FCB heeft de activiteiten kunnen uitvoeren met behulp van subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Op 1 december 2021 is het project afgerond en zijn de activiteiten afgesloten. Het project heeft een aantal mooie tastbare en minder tastbare resultaten opgeleverd. In de effectmeting die is uitgevoerd zijn de resultaten terug te vinden.

Waardering van de bedrijven voor het project
De deelnemende bedrijven waarderen Vitaal verder! met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0 op de beoordeling van de kwaliteit van de informatie, toegankelijkheid, contact met FCB en de afwikkeling/administratie. De waardering van de bedrijven voor de uitvoerders lag gemiddeld ruim boven de 8. En de activiteiten werden door de bedrijven beoordeeld op inhoud, uitvoering en resultaat met cijfers variërend tussen 7,0 en 8,7.

Waardering van de deelnemers voor de activiteiten
De rapportcijfers van de deelnemers voor verschillende aspecten van de activiteiten variëren tussen 7,3 en 9,3. 

 Activiteit
Inhoud
Uitvoering
Resultaat
Begeleider
Materiaal
 Gezondheids- en Vitaliteitschecks
8,3
8,4
8,4
8,7
8,3
 FCB-Tour “Vitaal verder!”
7,6
7,7
7,3
8,0
8,0
 Vitaliteitsworkshops
8,0
8,0
7,8
8,2
7,9
 Werkplekonderzoek
8,1
8,2
8,1
8,5
n.v.t.
 Vakmensen-in-Actie
9,0
9,0
8,9
9,3
8,7
 Leiderschapsprogramma “Aan de praat!”
7,6
8,0
7,5
8,3
7,6
 Totaal
8,2
8,3
8,2
8,6
8,1


Het effect van de activiteiten op de duurzame inzetbaarheid
De bedrijven geven aan dat de activiteiten van het project Vitaal verder! in behoorlijke mate hebben bijgedragen aan de kennismaking met duurzame inzetbaarheid, de verruiming van de bewustwording, de vergroting van het inzicht, de versterking van de dialoog op de werkvloer, de gedragsverandering en de ontwikkeling/aanpassing van het DI-beleid.

Voor ruim 80% van de deelnemers waren de activiteiten zinvol en waren de tips en adviezen goed toepasbaar. Ongeveer driekwart van de deelnemers heeft nieuwe kennis verworven. Ook is een ruime meerderheid van de deelnemers zich bewuster geworden van het belang van gezondheid/ontwikkeling voor de toekomst en heeft zich voorgenomen iets te veranderen of heeft op zijn minst nieuwe inzichten verworven en/of is aan het denken gezet. Iets minder dan de helft van de werknemers heeft nieuwe vaardigheden geleerd.

Hoe vitaal verder?
Het ruime, gevarieerde activiteitenaanbod, het bereik ervan bij bedrijven en werknemers en de effecten van de activiteiten hebben een behoorlijke impact gehad op de duurzame inzetbaarheid in de sector. Het thema is op de kaart gezet, maar we zijn er nog niet. Om continue veranderingen het hoofd te blijven bieden zijn we genoodzaakt om blijvend in mensen te investeren.

Toekomstverwachtingen
Voor alle deelnemende bedrijven blijft duurzame inzetbaarheid ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. 86% van deze bedrijven is voornemens om de komende drie jaren zelf verder te gaan met activiteiten gericht op het versterken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Gezondheid & vitaliteit, Leren & ontwikkelen en Motivatie & betrokkenheid zijn daarbij de belangrijkste aandachtsgebieden.

Uiteraard blijft FCB zich inzetten voor duurzame inzetbare werknemers in de sector. Dat doet zij met de Stimuleringsregeling waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen, trainingen en cursussen, maar ook met het aanbieden van activiteiten zoals het financieel adviesgesprek en gezondheids- en vitaliteitschecks. Meer informatie over het aanbod van FCB in 2022 volgt zo spoedig mogelijk. Houd daarvoor de nieuwsbrief en onze website in de gaten.

Daarnaast heeft het project een aantal publicaties opgeleverd die ook de komende tijd bruikbaar zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een toolkit waarmee je als HRM-er of OR zelf aan de slag kunt met duurzame inzetbaarheid in je eigen bedrijf.