21 mei 2015
Juko is één van de vier scholingsambassadeurs van het FCB en in zijn functie van bedrijfsleider zelf actief betrokken bij het personeelswerk in het bedrijf. Boxmaking O.P. is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het maken van kartonverpakkingen (zogenaamde klepdozen) voor de internationale tabaksverwerkende industrie, cosmetica en parfumindustrie. Op de locatie in Oude Pekela werken ca. 32 medewerkers. 
Boxmaking O.P. heeft als onderneming een goede naam, is stabiel en levert een kwalitatief hoogwaardig product, dat wordt gemaakt door vakbekwaam personeel met weinig verloop. 
“Wij hebben relatief jonge mensen van rond de 45 jaar en die al 25 jaar bij ons werken. Echte kartonnageprofessionals dus.” 

Afhankelijk van de productiebezetting is Boxmaking O.P. in staat 20 miljoen klepdozen per jaar te produceren.

Er is Juko veel aan gelegen om vakmensen te behouden. Boxmaking O.P. maakt gebruik van specifieke machines waar alleen bediening mogelijk is met behulp van vakmanschap en feeling met de machine. De ervaren vakmensen hebben dat en kunnen daar goed mee overweg. Voor de jongere generatie zijn deze machines lastig. Met wat ze op school hebben geleerd, kunnen ze nog niet een machine bedienen. Juko geeft aan dat in het wervingstraject vooral wordt gekeken naar hobby’s van sollicitanten. “Sleutelt iemand in zijn vrije tijd graag aan brommers, dan zegt mij dit meer dan een diploma.” Medewerkers worden intern opgeleid.

Boxmaking O.P. en Juko zijn blij met het sectorplan van het FCB. Met het sectorplan willen we bereiken dat men zich ervan bewust wordt dat het ontwikkelen van mensen belangrijk is en dat werkgevers en werknemers aan de slag moeten gaan met training en personeelsontwikkeling. Boxmaking O.P. wil de kennis van zijn kartonnageprofessionals erkennen en waarderen. Daar past het aanbieden van een EVP-traject goed bij. Het stelt medewerkers in staat meer zelfinzicht te krijgen in wat ze hebben gedaan en doen. Vaak is dat meer dan dat ze zelf denken. Dat maakt trots en geeft zelfvertrouwen.
Ook de opleiding tot leermeester is interessant voor Boxmaking O.P. Juko wil de opleiding graag aan een aantal ervaren vakmensen aanbieden. Hij verwacht dat zijn medewerkers in de toekomst flexibeler moeten worden. Een leermeester is dan in staat zeer praktijkgericht zijn kennis over te dragen.
Wat Juko in zijn branche ziet, is het ontbreken van vaktrots. “Karton is zo’n mooi product met zo veel mogelijkheden.” Er zijn prachtige bedrijven die geweldige producten maken. Er is ontzettend veel kennis in deze sector aanwezig. Dat gaat verloren als wij niet veel trotser zijn en de kennis veel meer willen uitdragen. Daarom is hij ook scholingsambassadeur geworden om zijn kennis en ervaring op scholings- en ontwikkelingsvraagstukken met andere bedrijven in zijn sector te delen.
Een andere reden om zich aan te melden als scholingsambassadeur is om voor de ‘kleinere’ bedrijven op te komen. Daar ontbreekt het vaak aan budget, tijd en ruimte. Kleinere bedrijven beseffen dat ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk zijn, maar hoe moeten zij dit oppakken? Juko hoopt middels de contacten hier een beter inzicht in te krijgen.