14 mei 2019

Als Stichting zijn wij verplicht om ieder jaar onze activiteiten en resultaten vast te leggen in een jaarverslag. Voor ons een mooi moment om ook voor onszelf terug te blikken en te kijken wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan en hebben bereikt. Dit jaarverslag delen we graag met u. Wij zijn trots op wat we samen met u hebben bereikt.

Afgelopen jaar hebben we onder meer…

  • Weer een record aantal subsidies op opleidingen verstrekt
  • Een online loopbaanscan ontwikkeld voor alle werknemers in de sector
  • Een nieuwe website gelanceerd
  • Het project Vitaal de toekomst in! om duurzame inzetbaarheid te stimuleren afgerond
  • Veel activiteiten op het gebied van gezondheid & vitaliteit en loopbaan & leiderschap uitgevoerd in de bedrijven
  • De mobiele unit op pad gestuurd om verschillende bedrijven te bezoeken
  • In veel bedrijven leefstijl- en loopbaanworkshops uitgevoerd
  • Individuele werknemers begeleid om fitter, gezonder en sterker te worden

Meer weten? Lees hier ons jaarverslag.