10 december 2014
Karlien Haak en Marion de Rooij over het FCB-project Erkennen en Waarderen: “Stapsgewijs aan de slag met scholing”


Karlien Haak coördineert voor  het FCB Kartonnage en Flexibele Verpakkingen het project Erkennen en Waarderen. Dat project heeft als doel het bewustzijn van opleiding en ontwikkeling in de sector te vergroten en met bedrijven en medewerkers aan de slag te gaan om competenties te erkennen en daarin te investeren. Om de slagkracht en expertise te vergroten, werkt het FCB in dit project samen met Marion de Rooij van het GOC. In dit interview stellen Karlien en Marion zich voor en vertellen zij over het project.


Wat is jullie affiniteit met de sector in het algemeen en ontwikkeling van medewerkers in het bijzonder? 
Karlien: In de afgelopen tien jaar ben ik bij meerdere projecten in de Kartonnage en Flexibele Verpakkingen betrokken geweest, variërend van arbeidsomstandigheden en levensfasebeleid tot scholing en ontwikkeling. Ik vind het een mooie sector met veel vakmanschap en potentie voor de toekomst. Tegelijk is er –door de concurrentie en focus op het primaire proces- nog weinig aandacht voor de toerusting van mensen op langere termijn. Daar is nog een wereld te winnen. En daar draag ik graag aan bij. Ik begeleid momenteel vijf FCB scholingsambassadeurs om met hun kennis van- en enthousiasme voor  scholing, andere bedrijven in de sector in beweging te brengen. 
Marion: In het GOC houd ik me iedere dag bezig met het ontwikkelen van mensen binnen de creatieve industrie. In dat werk kom ik ook al veel bedrijven uit de Kartonnage en Verpakkingen tegen. Samen met werkgevers werk ik er aan het niveau in de branche en de kwaliteit van het werk op hoog niveau te brengen en te houden. Investeren in mensen is wat mij betreft minstens zo belangrijk als investeren in machines en apparatuur.

Wat houdt het project Erkennen en Waarderen precies in?
Karlien: Het FCB wil in de sector het bewustzijn van scholing en ontwikkeling vergroten. Vaak wordt er wel over nagedacht maar sneeuwt de uitvoering onder in de druk om productie te draaien. We willen met bedrijven en medewerkers aan tafel om ze te laten zien wat investering in opleiding kan opleveren én om ze vervolgens te ontzorgen. Dat doen we door ze te helpen met scholingsplannen, en instrumenten die kennis en ervaring in kaart brengen. Bijvoorbeeld het Ervaringsprofiel dat het GOC aanbiedt. Het FCB vergoedt grotendeels de instrumenten die worden ingezet en ook de opleiding die daar uit kan volgen. En vanaf 1 januari 2015 kunnen vanuit het sectorplan EVP- en EVC trajecten volledig vergoed worden.  

Marion, je vertelde dat je actief bent in de Grafimedia, een sector die dichtbij de onze ligt, zie je veel overeenkomsten? En wat kunnen we van deze sector leren?
Ja ik zie zeker overeenkomsten. Veel bedrijven in zowel kartonnage als grafimedia hebben nog steeds last van de crisis en hebben minder opleidingsbudget maar ook minder tijd vrij om mensen naar opleidingen te laten gaan.  Binnen de grafimedia proberen we bedrijven te helpen door steeds meer naar ze toe te komen en opleidingstrajecten binnen de organisatie en op maat te verzorgen. Dit bespaart veel tijd en de opleiding kan naar wens van het bedrijf ingericht worden en levert zo veel sneller op. Verder zien we dat binnen de kartonnage meer intern opgeleid wordt. Dit is mede ontstaan doordat sommige vakopleidingen, zoals stansen, heel weinig meer gegeven worden. We zijn nu aan het kijken hoe we daar bijvoorbeeld ook maatwerkoplossingen voor kunnen vinden. 

Wat is er tot nu toe gedaan in het kader van erkennen en waarderen? 
Karlien: We zijn eerst met de scholingsambassadeurs om de tafel gaan zitten om te verkennen in welke expertise en instrumenten wij nog willen investeren om bedrijven goed op weg te helpen of door te verwijzen. De ambassadeurs hebben zich verdiept in onder meer ervaringsprofielen en EVC’s. Vervolgens zijn zij contacten gaan leggen met bedrijven in hun regio of netwerk. De kracht van de scholingsambassadeurs zit hem daarbij vooral in het enthousiasmeren en in hun ervaring en netwerk in de sector. Achter de ambassadeurs staan de FCB projectmanagers en het GOC klaar om te ondersteunen en adviseren in  mogelijke vervolgtrajecten. 
Marion: Inmiddels zijn we al volop bezig met het bezoeken van bedrijven en het horen wat daar speelt en hoe we kunnen helpen. Want de uitdaging is vooral om aan tafel te komen en eraan bij te dragen dat opleiding stijgt op het prioriteitenlijstje. 

Zijn jullie al voorbeelden tegen gekomen van bedrijven in de sector die op de goede weg zijn?
Marion: Binnen ieder bedrijf dat we bezoeken zijn we wel goede voorbeelden tegengekomen. Bedrijven zijn soms al een heel eind op weg en hebben bijvoorbeeld intern al veel aan opleiden gedaan. Maar ze zouden hun medewerkers en organisatie nog meer kunnen helpen door in kaart te brengen wat medewerkers in huis hebben aan kennis en ervaring. En wat medewerkers nog nodig hebben om mee te kunnen groeien binnen het bedrijf.
Karlien: Ik ben in een bedrijf geweest waar veel aandacht was voor het aanleren van sociale vaardigheden als samenwerken en leidinggeven. Dat zorgde aantoonbaar voor minder fouten en meer productiviteit. Maar ik ben ook onder de indruk van de teamleider in een klein bedrijf die 1 op 1 het gesprek met zijn mensen aangaat om ze te doordringen van de noodzaak om te investeren in zichzelf. Eerst keken ze hem argwanend aan: “wil je ons weghebben?”. Maar langzamerhand gingen ze inzien dat het hen ook wat opleverde.  

Hebben jullie een advies voor bedrijven die het moeilijk vinden om tijd en energie vrij te maken om met opleiding en waardering aan de slag te gaan? 
Marion: Maak in ieder geval 1 keer tijd vrij om eens van gedachten te wisselen om advies te krijgen. Wij zijn door onze jarenlange ervaring ook gewend om samen met een bedrijf te kijken hoe we stapsgewijs aan de slag kunnen gaan. En vaak als er een begin gemaakt wordt en er resultaten gezien worden dan willen de meeste bedrijven ook verder aan de slag.
Karlien: Doe het in kleine stapjes. Je hoeft niet in één keer een heel opleidingsplan te maken of medewerkers dagenlang in de schoolbanken te zetten. Het gesprek aangaan over wat mensen nog willen en kunnen leren, het in kaart brengen van wat er al is en het gerichter overdragen van kennis is ook al heel veel waard. 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Mail karlien@fcb-verpakkingen.nl.