18 maart 2016

 

Branche prijst opmerkelijke prestaties van Clondalkin Flexible Packaging

 

Kartoflex heeft op 16 maart jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering in het Ampt van Nijkerk voor de  tweede keer de Kartoflex Arbo Trofee uitgereikt. De jury besloot dat Clondalkin Flexible Packaging in Grootegast de meest opmerkelijke prestaties op het gebied van arbo heeft laten zien. Intergrafipak en Hellema Verpakkingen die eveneens waren genomineerd, ontvingen een oorkonde voor hun bijzondere inspanningen.

 

Kartoflex zet zich samen met de partners in het Verbond Papier& Karton al jarenlang zeer actief in voor veilig en gezond werken in de kartonnage- en flexibele verpakkingsindustrie. Met de invoering van de Kartoflex Arbo Trofee vorig jaar besloot Kartoflex samen met de leden een extra stap te zetten om nog meer grip op branche specifieke veiligheidsrisico’s te krijgen. De prijs is een beloning voor die bedrijven die een aantoonbare verbeter- of cultuuromslag hebben gerealiseerd.

 

Clondalkin Flexible Packaging, Grootegast

Het onafhankelijke comité dat zich onder regie van het Verbond P&K over de nominaties heeft gebogen, is zeer te spreken over de arbo-aanpak van de drie genomineerde bedrijven. De vestiging van Clondalkin Flexible Packaging in Grootegast onderscheidt zich aldus het juryrapport vooral door de grote stappen die zijn gezet met ATEX (zoneringen en maatregelen). Deze hebben gezorgd voor een duidelijke verbeterslag. ‘Clondalkin Flexible Packaging in Grootegast heeft in korte tijd en in opmerkelijk tempo interne systemen aangepast en verbeteringen doorgevoerd. Dat is een zeer krachtige prestatie en een goede basis voor verdere optimalisering.’

 

FNV: ‘Prijs is belangrijke stimulans’

‘Uit de inzendingen voor de Kartoflex Arbo Trofee blijkt dat de leden veiligheid op de werkvloer zeer serieus nemen’, concludeert Ashna Kamta, bestuurder FNV procesindustrie en lid van het onafhankelijk comité dat de inzendingen heeft beoordeeld. ‘De bedrijven die zich voor deze editie hebben aangemeld, of die door anderen zijn voorgedragen, voeren veiligheid hoog in het vaandel. Ze konden duidelijk laten zien welke stappen zij hebben genomen en waarom deze de veiligheid verbeteren.’ De FNV-bestuurder, die alle vakbonden binnen het Verbond P&K vertegenwoordigt (FNV Procesindustrie, FNV KIEM, CNV Vakmensen en De Unie), noemt de Kartoflex Arbo Trofee een uitstekend initiatief. ‘Het is een schouderklopje voor het bedrijf dat een stap extra zet en een stimulans voor het voortzetten van het goede werk. De brancheprijs laat vooral zien dat de sector werkt aan veiligheid op de werkvloer en aan meer transparantie. Daar staan wij 100 procent achter.’

 

‘Organisatie en structuur’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart jl. overhandigde Kartoflex-voorzitter Peter Klein Sprokkelhorst, tevens voorzitter van de jury, de wisselbokaal aan Jan Tiemersma van Clondalkin Flexible Packaging in Grootegast. Het bedrijf ontving daarnaast een oorkonde.

Jan Tiemersma, controller: ‘We zijn heel blij met deze waardering. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de veiligheid van machines en met name in de bewustwording van onze organisatie. Het gaat hierbij om een pakket aan maatregelen uiteenlopend van opleidingen, instructies voor het werken met gevaarlijke stoffen tot het terugkoppelen van informatie aan onze medewerkers. Dat proces zijn we een paar jaar geleden gestart. Dat vraagt aandacht, organisatie en een goede structuur, daar blijven we in investeren.’

 

Intergrafipak in Nieuw Vennep en Hellema Verpakkingen in Zaandam ontvingen een speciale oorkonde. De jury prijst Intergrafipak onder andere voor de goede veiligheidscultuur en de duidelijke communicatiemiddelen, zoals veiligheidsinformatiebladen, posters en een handboek veiligheid.

Kees Funcke, directeur: ‘Wij benaderen alles wat we doen vanuit MVO. Dat geldt ook voor veiligheid en gezondheid omdat dat nauw samenhangt met plezier op je werk. We hebben een preventiemedewerker, een veiligheidskundige en acht BHV’ers op 110 medewerkers, dat zegt denk ik heel veel. De Kartoflex Arbo Trofee is een goed initiatief. Aandacht voor veiligheid mag je nooit laten verslappen.’

 

Bij Hellema Verpakkingen wijst de jury op de orde en netheid, de complete veiligheidsprocedures die duidelijk herkenbaar zijn en op de start met de e-learningmodule gevaarlijke stoffen. Medewerkers voelen zich betrokken bij de veiligheid in het bedrijf. Jeroen Rotterdam, algemeen directeur, is verheugd over de prijs en met name over de erkenning die hieruit spreekt voor de inspanningen van Hellema Verpakkingen op het gebied van veiligheid. ‘Deze oorkonde is voor ons een mooie bevestiging dat we op het gebied van arbo meedoen in de bovenste regionen van Kartoflex-bedrijven.’

 

Opmerkelijke prestaties

De criteria waarop de genomineerde verpakkingsbedrijven zijn beoordeeld, sluiten nauw aan bij de belangrijkste aandachtsgebieden op het gebied van arbo. Meegenomen in de beoordeling zijn de ongevallenstatistiek (over afgelopen twee jaar), de deelname aan en de algemene bevindingen na een safety check (maximaal twee jaar geleden), de Kartoflex Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (maximaal vijf jaar oud plus een meetbaar plan van aanpak) en verdere opmerkelijke prestaties – geconstateerd tijdens een safety check, door het bedrijf zelf gemeld of via netwerk aangedragen. Het comité heeft bij het beoordelen van de nominaties geen onderscheid gemaakt naar grootte van de bedrijven.

 

Over Koninklijke Kartoflex
Kartoflex is dé werkgeversvereniging van Nederlandse fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen. Kartoflex behartigt de belangen van haar leden op diverse terreinen waaronder cao, arbo, pensioen, opleidingen, milieu en voedselveiligheid. Als ondernemende branchevereniging vertegenwoordigt Kartoflex de branche al vele jaren in overleg met overheid, vakbonden en andere relevante organisaties. Kartoflex onderhandelt tevens over de arbeidsvoorwaarden binnen het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.