10 augustus 2016

Het sectorplan voor de kartonnage en flexibele verpakkingen sector eindigt op 31 december 2016. Dit betekent dat de laatste maanden aangebroken zijn waarop bedrijven aanspraak kunnen maken op activiteiten die door het Ministerie van SZW en FCB worden gefinancierd. Met deze activiteiten wil FCB een flinke impuls geven aan het versterken van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de sector en een bijdrage leveren aan een sterke en slagvaardige sector.

De activiteiten waar u zich nog voor kunt aanmelden zijn:

 

EVP trajecten (nog 30 plaatsen beschikbaar)

U kunt uw medewerkers nu nog een gratis Ervaringsprofiel (EVP) aanbieden. Met een EVP krijgen medewerkers inzicht in wat ze aan kennis en vaardigheden in huis hebben. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft geleerd en dit wordt vastgelegd in een bewijsstuk van iemands kwaliteiten. Daardoor staan werknemers sterker op de arbeidsmarkt en krijgen werkgevers zicht op de kwaliteiten van hun werknemers. Een unieke kans om uw medewerkers iets waardevols te bieden.


Bedrijfsworkshop op maat (nog 10 workshops op maat beschikbaar)

FCB mag u een gratis workshop op maat in uw eigen bedrijf aanbieden gericht op het verstreken van de leercultuur en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. De workshop kan worden gegeven aan een groep van 4 tot 12 medewerkers (meerdere workshops in één bedrijf zijn mogelijk). De workshops kunnen bijvoorbeeld gaan over: duurzame inzetbaarheid, loopbaanoriëntatie, het maken van een opleidingsplan, dialoog of leiderschap. De workshop neemt circa 1 dagdeel in beslag en wordt door een ervaren trainer gegeven in uw eigen bedrijf.


Gezondheids- en vitaliteitschecks (nog 200 checks beschikbaar)

Als werkgever kunt u uw medewerkers in 2016 nog een gezondheids- en vitaliteitscheck aanbieden zonder dat het u geld kost. Veel bedrijven zijn u al voorgegaan en onderstrepen de meerwaarde die de checks hebben opgeleverd. Er zijn inmiddels al meer dan 1.300 gezondheidschecks bij werknemers uit onze sector afgenomen. Een eerste analyse van de resultaten laat zien dat de sector bovengemiddeld scoort op gezondheidsrisico’s als overgewicht en klachten aan het bewegingsapparaat. Uiteraard krijt uw medewerker en uw bedrijf persoonlijk advies hoe hiermee om te gaan.


Loonkostensubsidie op instroom BBL leerlingen (nog ruimte voor 4 nieuwe leerlingen)

Heeft u in uw bedrijf de mogelijkheid om (jonge) mensen het vak te leren en op te leiden tot volwaardige vakmensen in uw bedrijf? Dan kunt u vanuit het sectorplan nu nog een forse loonkostensubsidie ontvangen van 40% van het minimumloon als u een nieuwe BBL-er aanneemt. 

Een BBL'-er is een medewerker die naast zijn werk ook een opleiding volgt om een landelijk erkend MBO-diploma te halen. De BBL'-er gaat gemiddeld een dag per week naar school en zal de overige tijd gewoon binnen uw bedrijf aan het werk zijn. Een BBL'-er leert dan ook vooral in de praktijk bij u op de werkvloer. Er zijn BBL-trajecten op verschillende niveaus en diverse uitstroomrichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan operators, logistiek medewerkers of productiemedewerkers.

 

  

Aanmelding voor opleiding tot praktijkopleider en pilot innovatief roosteren niet meer mogelijk

Voor twee activiteiten vanuit het sectorplan kunt u zich helaas niet meer aanmelden. Dit betreft de gratis opleidingsplaatsen voor de opleiding tot praktijkopleider ofwel leermeester en de pilots innovatief roosteren. Op deze activiteiten was de belangstelling groter dan het aantal beschikbare plaatsen.  

Bent u toch nog geïnteresseerd in de opleiding tot praktijkopleider dan kunt u nog wel aanspraak maken op de FCB Stimuleringsregeling. U krijgt dan 50 procent van de opleidingskosten vergoed door FCB. Over de resultaten van de pilots innovatief roosteren zal FCB de sector na afronding van de pilots uitgebreid informeren.

 

Nog meedoen?

Mocht uw bedrijf nog mee willen doen en gebruik willen maken van de faciliteiten uit het Sectorplan, wacht dan niet te lang en meld u zich snel aan. Ga hiervoor naar: http://www.fcbverpakkingen.nl/Sectorplan