Hubregtse Cartonnage wil de kennis en kunde van medewerkers op de werkvloer beter benutten. Dat vraagt om een andere manier van leidinggeven. En dus gingen de meewerkend voormannen op cursus in eigen bedrijf!

GOC verzorgde voor hen twee workshops. De eerste focuste op de begeleiding van medewerkers. Hoe neem je ze mee in veranderingen, welke invloed heeft jouw gedrag op de mensen die je aanstuurt, hoe motiveer je mensen of geef je feedback? De tweede workshop draaide om hoe je medewerkers coachend helpt en meeneemt in een leerproces.

De workshop “De leidinggevende als coach” werd aangeboden door FCB. In het kader van het project Vitaal de toekomst in! biedt FCB verschillende workshops en activiteiten aan die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Leidinggevenden spelen daarin een cruciale rol.

Rollenspel
‘Wat bijbleef? Ik herinner me nog goed de casus waarin ‘Pietje’ telkens met een vraag bij de afdelingsverantwoordelijke kwam, die het probleem wel even voor hem oploste. De afdelingsverantwoordelijke was immers ervaren en deed het al jaren zo. ‘Pietje’ vond dat wel prima. Maar wat leren we iemand dan eigenlijk? Tijdens een rollenspel hebben we gezocht naar een oplossing die bijdraagt aan het ontwikkelen van de mensen. Als je mensen de ruimte geeft om te groeien, houd je als afdelingsverantwoordelijke op termijn meer tijd over voor andere zaken,’ vertelt Linda Sueters, Office & HR Manager bij het bedrijf uit Almelo.

De workshop draaide niet alleen om praktische vaardigheden. Bewustwording was minstens zo belangrijk. ‘We zijn bijvoorbeeld snel geneigd om aan te nemen dat collega’s wel begrijpen waarom we iets doen of waarom verandering nodig is, terwijl dat niet vanzelfsprekend is’, zegt Linda. ‘Ik zie nu dat afdelingsverantwoordelijken meer stilstaan bij de veranderingen in de organisatie en hun rol daarin.

Bottom-up
Hubregtse is namelijk bezig met een transitie op organisatievlak. Waar het bedrijf in het verleden top-down was ingericht, komen er steeds meer verantwoordelijkheden lager in de organisatie te liggen. ‘We willen medewerkers betrekken bij de aanpak en uitvoering van veranderingen, zodat ze mede-eigenaar van het proces zijn en meer gemotiveerd zijn om mee te werken. Je voelt je ook meer gewaardeerd als je mee mag denken.’

De GOC-workshops zijn een stapje in dat proces naar een nieuwe organisatiecultuur. Linda blikt tevreden terug op de twee sessies. ‘Niet iedereen reageerde even enthousiast op de aankondiging. Dat heeft misschien te maken met dat Twentenaren eerst willen kiek’n wat ‘t wordt. Maar de trainer voelde de groep goed aan. Hij wist mensen mee te krijgen met zijn praktijkvoorbeelden en humor. De workshops waren lekker actief. Het liep heel natuurlijk.