14 mei 2019

Het voldoen aan vaktechnische functie-eisen is vaak niet meer genoeg. Ook al wordt het werk vaktechnisch nog zo goed uitgevoerd, zonder kwaliteiten op het gebied van samenwerken, communiceren of klantgerichtheid komt de medewerker toch tekort. Dat doet niet alleen afbreuk aan het plezier en de resultaten van de medewerker, maar ook aan die van het bedrijf. De laatste jaren is daarom steeds meer aandacht uitgegaan naar de kwaliteiten die nodig zijn om goed te functioneren in het bedrijfsproces.

Hoe kan ik competenties ontwikkelen?
Het ontwikkelen van competenties kan via opleidingen maar gebeurt vooral in de dagelijkse praktijk. Zo kun je afspraken maken met de medewerker over wat hij moet en wil ontwikkelen en wat de beste vorm daarvoor is.

Besteed vooral aandacht aan sterke kanten
Het verder ontwikkelen van sterke kanten gaat een stuk makkelijker dan het wegnemen van tekorten. Kijk daarom altijd goed waar kan worden aangesloten bij bestaande interesses, voorkeuren en wensen. Bedenk: het werken aan mogelijkheden stimuleert, het werken aan tekorten demotiveert.

De competentiescan
Het kan zijn dat een medewerker behoefte heeft om meer inzicht in zijn/haar competenties te krijgen. Dan kan de competentiescan van GOC uitkomst bieden.

Door competenties in kaart te brengen leert een werknemer zijn eigen talenten beter kennen. Zo kan hij gerichter doen waar hij goed in is en wordt aan het zelfvertrouwen een boost gegeven. Ook kan worden gekeken naar zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. 

FCB biedt bedrijven in het kader van het duurzame inzetbaarheidsprogramma “Vitaal verder!” de competentiescan voor een pilotgroep gratis aan. Zo kunt u kosteloos uitproberen of de competentiescan meerwaarde kan hebben in uw organisatie.

De competentiescan is een vragenlijst met ongeveer 80 vragen, gebaseerd op de belangrijkste competenties. De competenties zijn onder te verdelen in een aantal factoren, zoals ondersteunen en samenwerken, creëren en leren, organiseren en uitvoeren, aanpassen en aankunnen. Na het afronden van de scan ontvangt de deelnemer een rapportage met de resultaten. In een persoonlijk gesprek met de werknemer wordt deze besproken en kan een persoonlijk ontwikkelplan worden gemaakt.

Werknemers leren de eigen talenten beter kennen en het wordt duidelijk waar de ontwikkelkansen zich bevinden.

Waaruit bestaat de competentiescan
De competentiescan, die wordt uitgevoerd door GOC, bestaat uit een voorbereiding, 0-meting en een ontwikkelgesprek.

In de voorbereiding:
- vindt de inventarisatie van het functieprofiel met relevante competenties plaats
- worden per competentie de juiste criteria bepaald, die aansluiten bij de functie en organisatie
- zorgt GOC voor voorlichting aan de medewerkers 

Bij de 0-meting wordt de vragenlijst zowel door de medewerker als teamleider ingevuld. In een ontwikkelgesprek wordt de rapportage, die deze 0-meting oplevert, met de medewerker besproken door de adviseur. Deze informatie wordt verwerkt in een concreet ontwikkelplan met (leer-) werkopdrachten.

Wil je meer weten over de inzet van een competentiescan voor jouw medewerkers? Meld je dan nu aan voor Vitaal verder! via https://www.fcb-verpakkingen.nl/vitaal-verder!/aanmeldformulier-werkgevers-intake.html en geef aan dat u interesse heeft in de competentiescan.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.