20 oktober 2020

Zijn er medewerkers binnen het bedrijf die graag zouden willen stoppen met roken en kunnen zij daarin een steuntje in de rug gebruiken? Of wordt jouw bedrijf een rookvrije organisatie en wil je jouw medewerkers helpen zich hierop voor te bereiden? Met het programma Vitaal verder! ondersteunt FCB bedrijven met concrete interventiemogelijkheden.

Groepstraject Stoppen met roken
De ervaring leert dat een cursus die is opgebouwd uit groepsmomenten en individuele coaching, effectief is bij het stoppen met roken. Het groepstraject biedt medewerkers die willen stoppen met roken handvatten en ondersteuning.

Het groepstraject bestaat uit een intake vragenlijst, vier workshopsessies (in company) van 1,5 uur en persoonlijke (online/telefonische) coaching. Aan een groepstraject kunnen maximaal zes deelnemers meedoen. De kosten hiervoor bedragen € 345,- per deelnemer en worden met behulp van ESF-subsidie tijdelijk volledig door FCB betaald.

Individuele interventie Stoppen met roken
Soms is een groepstraject niet geschikt en kan een individuele interventie uitkomst bieden. In een persoonlijk coachingstraject voor de duur van gemiddeld acht tot twaalf maanden gaat een medewerker aan de slag met zijn/haar rookgedrag.

De start van de interventie bestaat uit een (kennismakings)gesprek tussen deelnemer en coach. In dit eerste gesprek worden de doelstellingen van het traject besproken en wordt het huidige rookgedrag in kaart gebracht (onder andere: hoelang, hoeveel en wanneer rookt iemand?). Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de persoonlijke rookgewoonten, zodat er maatregelen kunnen worden genomen en daarmee de ‘valkuilen’ worden vastgesteld.

Afhankelijk van de fase van gedragsverandering (“De een wil het liefst vandaag nog stoppen, terwijl een ander er naartoe wil werken.”) wordt vervolgens een persoonlijk plan gemaakt om het stoppen met roken concreet te maken.

Aan deze individuele interventie kan een beperkt aantal deelnemers meedoen. In overleg wordt gekeken hoe dit kan worden ingepast. De kosten voor het persoonlijke coachingstraject bedragen € 880,- per deelnemer en worden met behulp van ESF-subsidie tijdelijk volledig door FCB betaald.

Zowel het groepstraject, als de individuele interventie worden uitgevoerd door Oude Vrielink Gezondheidsmanagement (OVGM).

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Ga dan naar onze website.