2 december 2021

Het Verbond PK (papier- en kartonsector) lanceert een nieuwe Branche RI&E, gratis voor alle bedrijven die aangesloten zijn bij de VNP, CBA of Kartoflex.

Wat is een RI&E
Ieder bedrijf is verplicht om een actuele RI&E (risico en evaluatie) te hebben met een daarbij behorend plan van aanpak. In een RI&E wordt een overzicht gemaakt van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in jouw bedrijf kunnen voorkomen. Bij ieder knelpunt dat gesignaleerd wordt, zal een actie in kaart moeten worden gebracht om risico’s te vermijden of te beheersen, dat komt dan in het plan van aanpak te staan.

Met de nieuwe branche RI&E, kunnen bedrijven deze risico’s zelf in kaart brengen en een gericht plan van aanpak opstellen. De Ondernemingsraad binnen het bedrijf heeft hierin een belangrijke rol (instemmingsrecht). Door middel van een digitale vragenlijst, worden de bedrijven door de RI&E geloodst, waarbij betrokkenheid van iedereen hoog in het vaandel staat.

Oude branche RI&E
Vanuit de Arbowet, is ieder bedrijf al verplicht om een RI&E op te stellen, de meeste bedrijven hebben die dan ook en maken veelal gebruik van de huidige branche RI&E. Echter de software waarin die is ontwikkeld is verouderd en komt te vervallen, een uitgelezen moment voor een update: de RI&E 2022 en verder. De nieuwe RI&E is formeel door de bonden goedgekeurd en dus klaar om gebruikt te worden.

De bedrijven zijn al geïnformeerd over de RI&E 2022 en erop gewezen dat ze de oude zeer spoedig moeten vervangen. Omdat het van belang is dat dit door iedereen voortvarend wordt opgepakt, bieden wij de OR-en binnen de sector aan om middels een digitale meeting kennis te maken met de nieuwe Branche RI&E 2022.

Digitale uitleg voor OR leden
Wil jij meer weten over de nieuwe branche RI&E, dan kan jij je opgeven voor een tweetal meetings:

  • Vrijdag 10 december aanvang 13.00 uur
  • Donderdag 16 december aanvang 13.00 uur

Opgeven kan bij: j.belshof@verbondpk.nl

Het Verbond PK (papier- en kartonsector) is een samenwerkingsverband tussen de brancheverenigingen: VNP (papier- en golfkartonfabrieken), CBA (golfkarton), Kartoflex (verpakkingen) FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen. Het verbond PK richt zich op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de sector.