21 november 2013

Voor de Subsidieregeling praktijkleren, die vanaf 1 januari volgend jaar de WVA Onderwijs gaat vervangen, is jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. Doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers tot het aanbieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

Werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

  • - deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • - studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek, bestaande uit een combinatie van leren en werken;
  • - leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • - promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO;
  • - werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

Subsidiabele kosten
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een deelnemer of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten.

Die begeleidingskosten kunnen bestaan uit:

  • - materiaalkosten;
  • - kosten van in te zetten werknemers die de deelnemer of student begeleiden;
  • - kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen.

Bijdrage
Het subsidiebedrag per praktijkleerplaats of werkleerplaats is per categorie verschillend, maar is maximaal € 2700.

Deadline
Subsidie kan jaarlijks tot en met 15 september na het studiejaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, worden aangevraagd.

 

Klik hier voor meer informatie