27 augustus 2020

Vanaf 6 juli kunnen bedrijven gebruik maken van de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 2.0). Aan het gebruikmaken van deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat de werkgever de medewerkers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag een verklaring over af.

Het doel is dat werknemers hun mogelijkheden voor de toekomst en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Als ondersteuning van de inspanningsverplichting komt het kabinet met de nieuwe subsidieregeling ‘Nederland leer door’. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan vanaf begin augustus gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast komt er vanaf het najaar de mogelijkheid om (online) scholingsactiviteiten te volgen.

Ook onze eigen sectoractiviteiten kunnen helpen om aan deze inspanningsverplichting te voldoen. Daarbij kun je denken aan:

 Klik hier voor meer informatie of voor het aanvragen of aanmelden.