25 mei 2022

Leidinggeven is een vak. Daar komen verschillende vaardigheden bij kijken. Soms kun je daarbij wel wat praktische handvatten gebruiken. Speciaal voor leidinggevenden in de kartonnage- en flexibele verpakkingen is het online coachtraject ‘Aan de praat’ ontwikkeld. In twee tot drie persoonlijke gesprekken met een ervaren coach wordt gericht gewerkt aan het versterken van communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Tussen de coachsessies wordt geoefend in de eigen praktijk.

Met een online coachtraject kan in relatief korte tijd veel bereikt worden. Doordat wordt ingegaan op de persoonlijke situatie van de leidinggevende is de aansluiting bij de individuele ontwikkelbehoefte optimaal en kan het geleerde direct worden toegepast.

Een online coachtraject ‘Aan de praat’ is bijvoorbeeld geschikt voor:
  • Beginnend leidinggevenden die zich willen ontwikkelen
  • Ervaren leidinggevenden die hun vaardigheden willen versterken
  • Leidinggevenden die willen sparren over lastige situaties
  • Leidinggevenden die tegen een persoonlijke uitdaging aanlopen
Coachvragen waar aan gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld:
  • Hoe kan ik effectiever leren communiceren?
  • Hoe kan ik mijn mensen beter motiveren?
  • Hoe kan ik de onderlinge samenwerking verbeteren?
  • Hoe kan ik het beste omgaan met weerstand of negativiteit?

Een online coachtraject is persoonlijk en vertrouwelijk. Persoonlijke details die je met je coach bespreekt, blijven tussen jullie. Terugkoppeling aan je werkgever gebeurt uitsluitend op hoofdlijnen.

Een coachtraject ziet als volgt uit:
Voorafgaand aan het coachtraject stuurt de coach je per mail een aantal vragen toe. Deze vragen helpen jou om goed in kaart te brengen wat je coachvraag is en helpen de coach om het eerste gesprek voor te bereiden.

Tijdens het eerste online gesprek maak je kennis met je coach en ga je meteen aan de slag met jouw coachvraag. We gebruiken voorbeelden uit je eigen praktijk om de coachvraag concreet te maken en te werken naar mogelijke oplossingen. Met de acties die bij deze oplossingen horen, ga je in de periode na het gesprek aan de slag. Vaak betekent dit dat je op een andere manier te werk moet gaan dan je gewend was. Dat vraagt oefening.

In het tweede coachgesprek evalueren we hoe het gegaan is, sturen we eventueel bij en werken we verder aan de nieuwe of andere vaardigheden die nodig zijn. Aan het einde van het tweede gesprek bekijken we of een derde gesprek nodig is. Na de gesprekken ga je verder met het in de praktijk brengen van de gevonden oplossingen.   

Wat kost het coachtraject
Voor online coaching wordt een prijs van € 225,- per sessie gerekend. Deze prijs is inclusief afstemming en planning, voorbereiding en uitvoering en opvolging van de sessie en tussentijds contact. Twee of drie coachgesprekken kunnen al een groot verschil maken.

Het online coachprogramma ‘Aan de praat’ komt in aanmerking voor subsidie vanuit de FCB Stimuleringsregeling. Bedrijven die afdragen aan het fonds kunnen voor leidinggevenden die vallen onder de cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen 50% van de kosten van het coachtraject terugkrijgen.