5 maart 2015

Er is veel belangstelling voor het thema Innovatie in ploegendiensten. Uit de gesprekken die Syntro tot nog toe heeft gevoerd met de bedrijven die een pilot willen opzetten, ontstaat het beeld dat de huidige ploegenstructuur niet goed past bij de karakteristieken van de medewerkers en de eisen die aan de productie worden gesteld. 


Met name de drieploegendienst valt sommige medewerkers zwaar. Uit onderzoek in andere sectoren is bekend dat met name de vier nachtdiensten en de vijf vroege diensten achter elkaar fysiek belastend kunnen zijn. Deze belasting gaat op hogere leeftijd zwaarder tellen en dat terwijl in onze sector steeds meer oudere medewerkers in ploegendienst blijven werken. Met behulp van enkele pilots gaan we zoeken naar mogelijkheden om op individueel niveau beter passende roosterpatronen aan te bieden.

Aan de kant van de organisatie zien we soms een behoefte om beter te kunnen inspelen op pieken en dalen in de vraag. Dat vereist meer flexibele roosters. Op organisatieniveau gaan medewerkers en management bekijken hoe op een evenwichtige wijze meer flexibiliteit kan worden ingebouwd. Daarbij komen we uiteraard aan de belangen van medewerker en organisatie tegemoet. Meer invloed op de eigen werktijden kan daarbij een sleutel tot de oplossing zijn.

Syntro gaat in het kader van het sectorplan de komende maanden in vijf bedrijven aan de slag met een pilot Innovatief roosteren. Het FCB zal deze pilots monitoren en de kennis die wordt opgedaan met de sector delen.