7 juli 2016
Gezondheids- & Vitaliteitscheck

In het kader van het sectorplan kunnen bedrijven in de kartonnage- en flexibele verpakkingen aan werknemers een gratis gezondheids- en vitaliteitschecks aanbieden. Inmiddels hebben al meer dan 1.250 werknemers in de sector de eigen gezondheid en vitaliteit laten checken. 


Een analyse van de resultaten laat het volgende zien:

- 24% van de medewerkers begint niet uitgerust aan de dag.

- 48% van de medewerkers heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

- 62% van de medewerkers heeft een verhoogd tot hoog risico op lichamelijke klachten; 33% heeft reeds lichamelijke klachten.

- 60% van de medewerkers heeft een slecht of erg slecht uithoudingsvermogen.

- 55% van de medewerkers ervaart het werktempo als hoog tot vrij hoog.

- 45% van de medewerkers wil de eigen vitaliteit graag verbeteren.

- 66% van de medewerkers die de eigen vitaliteit wil verbeteren, geeft aan daarbij graag ondersteuning te willen hebben.  


Duurzame inzetbaarheid van medewerkers veronderstelt een goed evenwicht tussen belasting (bijv. arbeidsrisico’s) en belastbaarheid (bijv. gezondheidsprofiel)

De resultaten laten een belangrijk aantal risico’s zien ten aanzien van de belastbaarheid van de medewerkers resulterend in een drietal concrete aandachtsgebieden:

Hart- en Vaatziekten

Lichamelijke klachten

Dagelijks energieniveau


Verbetering van de resultaten op deze gebieden leidt voor de medewerkers tot een verhoging van de belastbaarheid van medewerkers en verhoging van kwaliteit van leven.
En als doel voor de bedrijven, duurzaam inzetbare medewerkers en structureel lage verzuimkosten.

Interesse?

Heeft u interesse om ook in uw bedrijf aan de slag te gaan met gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en bent u nieuwsgierig hoe zoiets in de praktijk aan te pakken?

Dan verwijzen wij u graag naar onze website om u daar geheel vrijblijvend aan te melden: www.fcb-verpakkingen/sectorplan