20 januari 2020

Grootschalig sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid start in februari. Doe mee!

Drie jaar geleden heeft SKB in opdracht van FCB een groot sectoronderzoek uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid. Aan dat onderzoek heeft bijna de helft van de bedrijven meegedaan. Het leverde een goed beeld op van waar we als sector goed en minder goed op scoren en wat belangrijke knoppen zijn waar we aan kunnen draaien om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in onze sector te verbeteren.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en hebben veel werkgevers en werknemers de handschoen opgepakt en zijn met duurzame inzetbaarheid aan de slag gegaan. Dit doen zij door te investeren in leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit of leiderschap.

Als FCB willen we graag weten of we als sector op de goede weg zijn en wat we nog meer kunnen doen om de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Veel werkgevers hebben wellicht dezelfde vraag voor het eigen bedrijf. Wat kunnen we doen om medewerkers (jong en oud) vitaal en gemotiveerd te houden?

Om die reden heeft FCB gevraagd of SKB het sectoronderzoek wil herhalen. Deels met dezelfde vragen om te kunnen meten of er beweging in de sector zit en deels met nieuwe vragen die zijn ontstaan door nieuwe inzichten.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Alle bedrijven in de sector krijgen de kans om aan het sectoronderzoek mee te doen en daarmee ook inzicht te krijgen in de mate van duurzame inzetbaarheid in het eigen bedrijf.

SKB zal namens FCB alle bedrijven benaderen.  In de week van 24 februari ontvangen alle bedrijven in de sector een pakket met daarin voldoende mailpacks met een vragenlijst + antwoordenvelop. Het is de bedoeling dat deze worden uitgedeeld onder alle medewerkers met de vraag de vragenlijst anoniem in te vullen. De vragenlijst kan op papier of digitaal worden ingevuld. Hoe hoger de respons, hoe succesvoller we de duurzame inzetbaarheid in de sector kunnen bevorderen. Alle bedrijven krijgen hiervoor twee maanden de tijd (1 maart – 30 april).

Vervolgens gaat SKB alle ingevulde vragenlijsten analyseren en een terugkoppeling geven. SKB levert een sectorrapportage op, maar kan voor ieder bedrijf waar minimaal 15 werknemers de vragenlijst hebben ingevuld ook een (gratis) eigen bedrijfsrapportage opleveren.

Waarom zou je als werkgever hieraan meewerken?

  • Veel bedrijven in de sector hebben te maken met vergrijzing en vragen zich af hoe hun medewerkers productief kunnen blijven.
  • Binnen 15 jaar zal de helft van alle werknemers uitstromen. Dit levert voor veel bedrijven een groot vervangingsvraagstuk op.
  • Ook veel werknemers maken zich zelf zorgen of ze gezond hun pensioen halen.
  • FCB wil weten hoe zij werkgevers en werknemers het beste kan ondersteunen op dit vlak. Door deelname aan het onderzoek heb je dus invloed op het toekomstige beleid van het FCB.
  • Werkgevers krijgen bij voldoende deelname uit het eigen bedrijf een bedrijfsrapportage op maat waarin zij kunnen zien hoe zij hebben gescoord ten opzichte van de andere bedrijven in de sector. Zo kunnen zij nog beter weten aan welke knoppen ze het beste kunnen draaien.
  • Bedrijven die ook in 2017 hebben meegedaan, kunnen een rapportage ontvangen waarin de resultaten worden vergeleken. Zo kunt u zien wat er de afgelopen jaren veranderd is in de organisatie en ten opzichte van andere bedrijven in de sector.
  • Werknemers krijgen na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk adviesrapport met daarin de eigen scores en een aantal tips om meteen met de eigen duurzame inzetbaarheid aan de slag te kunnen gaan.
  • FCB kan dit onderzoek uitvoeren dankzij subsidie van ESF. Dit kan zomaar de laatste keer zijn dat we werknemersonderzoek uit kunnen voeren zonder dat daar voor werkgevers kosten aan verbonden zijn.

Kortom een unieke kans om echt te weten hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid in het bedrijf en inzicht te krijgen aan welke knoppen we het beste kunnen draaien.